LEGIONOWO. Dalsza wymiana włazów kanalizacyjnych przez PWK

2022-08-04 8:22:26

W celu poprawienie komfortu podróżujących po naszych drogach, a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się aut, Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.  kontynuuje sukcesywną akcję wymiany oraz regulacji wysokościowej włazów kanalizacyjnych w naszym mieście. Prace wykonywane są w sposób profesjonalny i nowoczesny, według najnowszych standardów europejskich. Obecnie wymiana włazów jest prowadzona w taki sposób, aby nie zamykać całych ciągów ulic. Technika jest prowadzona przy użyciu najwyższej jakości materiałów

Przystępując do wymiany włazów kanalizacyjnych wycinany jest najpierw ten stary, często uszkodzony i zapadnięty przez poruszające się pojazdy właz. Wokół studni wycinany jest stary asfalt, a następnie zdejmowany jest stary właz. Po oczyszczenie gruntu wokół studni i przygotowaniu podbudowy z nowych pierścieni betonowych pod nowy właz, posadowiony jest kołnierz sprężysty antywstrząsowy, który następnie zalewany jest od zewnątrz zaprawą szybkowiążącą wodo i mrozoodporną. Jest to zaprawa modyfikowana na bazie nowoczesnych cementów szybkowiążących z tworzywem sztucznym. Po regulacji wysokościowej z zachowaniem odpowiedniej dylatacji, zgodnie z niweletą drogi co do milimetra, odtwarzana jest nawierzchnia asfaltowa składającą się z dwóch warstw. Wykorzystywany asfalt składa się z najwyższej jakości masy bitumicznej, odpornej na bardzo duże naciski oraz duży ruch uliczny. Po ubiciu i wyregulowania asfaltu montowany jest nowy certyfikowany właz teleskopowy o średnicy 600 milimetrów, który przy pomocy zamontowanego wcześniej kołnierza, przenosi obciążenia, odkształcenia oraz przesunięcia spowodowane drganiami i wstrząsami przejeżdżających nad nim pojazdów.

Ta nowoczesna i innowacyjna technika w dużym stopniu eliminuje dotychczasowe problemy zapadnia się włazów kanalizacyjnych oraz asfaltu wokół studni. Przypominamy, że w ubiegłym roku PWK „Legionowo” Sp. z o. o. wymieniło 15 sztuk włazów na kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej oraz 22 sztuki w ciągu ulicy Alei Legionów w okolicach cmentarza, w ulicy Józefa Mireckiego oraz w ulicy Jana III Sobieskiego. W marcu bieżącego roku legionowskie wodociągi wymieniły 23 sztuki włazów w ulicy Jana III Sobieskiego oraz w ulicy Parkowej. Dwa włazy wymieniono również na legionowskim awaryjnym przewodzie tłocznym w ulicy Parkowej w Jabłonnie.

Obecnie rozpoczęła się wymiana 23 sztuk włazów kanalizacyjnych w ulicy Jagiellońskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Parkowej. Dzięki prowadzonym innowacyjnym działaniom wymiany włazów kanalizacyjnych przez wodociągi legionowskie mieszkańcy poruszający się po drogach naszego miasta będą mogli bezpieczniej przejeżdżać samochodami po naszych drogach.

Źródło: PWK Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *