LEGIONOWO. Domagają się budżetu obywatelskiego

2016-12-18 11:10:55

Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów (SLL) wystąpiło z petycją do prezydenta Smogorzewskiego oraz do Rady Miasta o wprowadzenie w Legionowie budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to forma zarządzania częścią budżetu miasta przez samych mieszkańców. Takie budżety funkcjonują już z powodzeniem w wielu miastach zarówno na świecie jak i w Polsce np. w Warszawie czy też Nowym Dworze Mazowieckim.

Budżet obywatelski
Daje to bardzo dobre efekty, gdyż mieszkańcy sami angażują się w zarządzanie miejskimi finansami. Polega to na tym, iż władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Tego rodzaju budżet, zależnie od wysokości, może być przeznaczany na inwestycje infrastrukturalne, inicjatywy społeczne czy inne działania wybrane przez obywateli.

Inicjatywa lokalna
Tymczasem w Legionowie, funkcjonuje inna forma udziału obywateli w decydowaniu o wydatkowaniu środków z budżetu. Są to tzw. inicjatywy lokalne, które są jednak krytykowane przez mieszkańców. W tym wariancie, o przeznaczeniu środków w wysokości maksymalnie 25 tys. zł ostatecznie decydują władze miasta. Wybierają one bowiem te projekty mieszkańców, które najbardziej im odpowiadają. W efekcie często okazywało się, że wygrywały i były przekazywane do realizacji tylko projekty, które zgłaszali miejscy radni albo pracownicy spółdzielni.

Chcą większego zaufania od władz
Stowarzyszenie Legionowskich Lokatorów chce, aby budżet miasta Legionowo na rok 2018 zaprojektowany był już jako tzw. budżet obywatelski. Jednocześnie postuluje, aby z początkiem 2017 r. rozpocząć konsultacje nad opracowaniem harmonogramu wdrażania projektu tego budżetu. Ich zdaniem wprowadzenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) niesie za sobą same korzyści: ułatwia identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców, pozwala skutecznie odpowiadać na oczekiwania, wzmaga integrację społeczności lokalnej, wspiera wspólnotę samorządową i podnosi poziom społecznego zaufania do władz lokalnych.

WD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *