LEGIONOWO. Hałaśliwy problem na Kwiatowej

2018-06-16 12:15:30

Od lat mieszkańcy ul. Kwiatowej skarżą się na przekraczający normy hałas, który spowodowany jest eksploatacją drogi. Z przeprowadzonego w październiku ubiegłego roku badania wynika, iż dopuszczalne normy hałasu w tym rejonie miasta zostały przekroczone


Jak opowiadają nam mieszkańcy, dotychczas były to jedynie subiektywne odczucia dotyczące ogromnego hałasu na ul. Kwiatowej. W październiku zeszłego roku mieszkańcy zlecili Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przeprowadzenie badania hałasu w tym rejonie miasta. Po uzyskaniu raportu, mieszkańcy ul. Kwiatowej jedynie utwierdzili się w przekonaniu, że normy hałasu w okolicy ich miejsca zamieszkania już dawno zostały przekroczone.

Normy hałasu przekroczone

– Jak potwierdza badanie, normy hałasu zostały przekroczone już co najmniej w październiku ub. roku. A ruch drogowy w tym miejscu ciągle wzrasta – opowiada nam zleceniodawca badania. Mieszkańcy Kwiatowej sygnalizowali problem legionowskim władzom już parę razy, niestety do teraz nic z tym nie zrobiono.

Prezydent o wszystkim wiedział

Mieszkańcy legionowskiego Bukowca poinformowali nas, że o problemie dotyczącym eksploatacji ul. Kwiatowej informowali prezydenta w marcu ubiegłego roku podczas spotkania w Zespole Szkół nr 1. Jednakże do dnia dzisiejszego problem hałasu nie został rozwiązany. – Na przestrzeni ostatnich lat Bukowiec, dotychczas oaza spokoju w mieście, została zdegradowana do miejsca, w którym zamieszkiwanie może być szkodliwe dla zdrowia – mówi nam jeden z mieszkańców ul. Kwiatowej. Osoby zamieszkałe w tym miejscu potwierdzają, do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych kroków, aby zmniejszyć hałas na Kwiatowej.

Policja potwierdziła konieczność rozwiązania problemu

Jak udało nam się ustalić, w korespondencji z 29 grudnia 2016 r. kierowanej do Prezydenta Miasta Legionowo, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie zauważył konieczność montażu urządzeń infrastruktury drogowej, obniżających poziom hałasu. Pomysł ten podtrzymali również mieszkańcy w swoim piśmie, zauważając również, że progi zwalniające nie są optymalnym rozwiązaniem. Jak tłumaczą autorzy pisma do prezydenta progi zwalniające niekiedy nawet wzmagają hałas i drgania. Autorzy wskazują również na konieczność zainstalowania na Kwiatowej tzw. szykan drogowych, czyli elementów sztucznie umieszczanych na drodze, które wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości. Czy włodarze miasta pochylą się nad problemem mieszkańców Bukowca i zrobią coś z tym problemem? Tego nie wiadomo, możliwe jednak, że zbliżające się wybory samorządowe będą grać na korzyść mieszkańców.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *