LEGIONOWO. Ida Parakiewicz-Czyżma została nowym sekretarzem miasta

2021-04-01 2:51:58

Ida Parakiewicz-Czyżma, objęła w dniu dzisiejszym (1.04) stanowisko Sekretarz Miasta. Nowy sekretarz jest magistrem nauk prawnych. Posiada również dyplom studiów podyplomowych – prawo własności intelektualnej, dyplom studiów podyplomowych – prawo pracy, dyplom studiów podyplomowych – rachunkowość i zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych

Jest ona od 17 lat związana z Urzędem Miasta Legionowo. Swoją pracę w Urzędzie Miasta Legionowo rozpoczęła w 2004 r. Została wtedy zatrudniona w Zespole Radców Prawnych na stanowisku referenta prawnego. Pracowała tam łącznie 9 lat pokonując kolejne szczeble stanowisk pracownika samorządowego, aż do głównego specjalisty. W tym czasie udzielała bieżących porad prawnych, sporządzała opinie prawne, pozwy, apelacje i pisma procesowe. Opracowywała projekty aktów prawnych, prowadziła postępowania sądowe w imieniu Gminy Miejskiej Legionowo.

W 2006 r. powierzono jej funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością. Wraz z Danutą Szczepanik, byłą Sekretarz Miasta Legionowo współtworzyła System Zarządzania Jakości w Urzędzie Miasta Legionowo. Do jej obowiązków należał: nadzór nad dokumentami pod kątem zgodności z normą ISO, przeprowadzanie okresowych audytów wewnętrznych, doradztwo w zakresie rozwoju i usprawnienia systemu zarządzania

W okresie od 2013 r. do 2018 r. sprawowała stanowisko Kierownika Referatu Windykacji i Egzekucji. Od lutego do maja 2018 r. została powołana na Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Od 2019 r. Przewodnicząca Zespołu ds zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Legionowo.

Od lutego 2018 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Realizowała zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, prowadzenia rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz referendów, wydawała decyzje administracyjne z upoważnienia prezydenta miasta w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców. Prowadziła postępowania administracyjne w sprawach zameldowania, wymeldowania, uchylenia czynności meldunkowej. Wychodząc naprzeciw osobom z problemami w poruszaniu się lub w podeszłym wieku, przyjmowała wnioski również od mieszkańców Legionowa w miejscu ich przebywania.

Źródło: UM Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *