LEGIONOWO. Iluzoryczna społeczna kontrola nad przyznawaniem mieszkań komunalnych

2021-05-14 8:05:50

Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy powinno być – zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy – poddane kontroli społecznej. W Legionowie ta społeczna kontrola jest iluzoryczna


W Legionowie wygląda to w ten sposób, że wnioski o przydział lokalu podlegają zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która powoływana jest w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowo.
Zatem prezydent powołuje komisje, która ma kontrolować działania prezydenta. I do tego prezydent ma wolną rękę co do składu tej komisji, co owocuje tym, że w składzie komisji znajdują się też politycy z obozu prezydenta. W zarządzeniu prezydenta z 2016 znalazło się 4 polityków popierających prezydenta na 6 członków komisji. Komisja ta opiniuje wnioski na zasadzie pozytywny-negatywny, a dalej w zasadzie wolną rękę ma wiceprezydent, który podejmuje decyzję w sprawie przydziału lokalu.

Jak powinno być

Jako radny proponowałem, aby po pierwsze Społeczna Komisja Mieszkaniowa była powoływana przez Radę Miasta, a nie przez Prezydenta, i aby ustalono jakie warunki mają spełniać osoby wchodzące w skład komisji oraz jakie środowiska powinni reprezentować. Konieczna jest duża niezależność członków komisji od prezydenta.
Po drugie, konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które bardziej szczegółowo ocenia wnioski o przydział np. systemem punktowym, co pozwala potem stworzyć listę rankingową. Następnie taką listę rankingową publikuje się na stronie internetowej miasta (najlepiej to zrobić w sposób anonimowy, aby nie ujawniać danych wnioskodawców) i na bieżąco aktualizuję. Daje to przejrzystość i pozwala mieszkańcom wiedzieć, na której pozycji znajduje się ich wniosek. Obecnie, w przypadku, gdy pojawi się wolny lokal przydział może być przyznany w zasadzie dowolnemu pozytywnie ocenionemu wnioskowi.

Dariusz Petryka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *