LEGIONOWO. Interwencja radnego – Grabowski przeciw likwidacji przejścia dla pieszych

2018-03-02 9:42:49

Radny Mirosław Grabowski 6 lutego br. złożył interpelację ws. projektu przebudowy drogi wewnętrznej na Os. Piaski w okolicy garażu wielopoziomowego. Projekt zakłada likwidację najpopularniejszego przejścia dla pieszych w stronę peronów


Obecnie na drodze wew. na Os. Piaski przy garażu wielopoziomowym (od Alei I Dywizji Zmechanizowanej do drogi serwisowej DK 61) funkcjonują dwa przejścia dla pieszych. Jednym z najczęściej wykorzystywanych przez mieszkańców przejść, jest to na przedłużeniu chodnika biegnącego wzdłuż Alei I Dywizji Zmechanizowanej. Prowadzi ono bezpośrednio do stacji kolejowej. Natomiast w projekcie przebudowy ww. odcinka ulicy zostanie ono zlikwidowane. Jak zauważa Radny, projektowany przebieg trasy dojścia spowoduje znaczne wydłużenie się czasu dojścia do peronów i może mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto Radny poprosił o zmianę projektowanego oddzielenia bezpośredniego wyjścia z pochylni od drogi. Mirosław Grabowski poinformował również, za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jego wniosek spotkał się z aprobatą władz miasta i jest szansa, że zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione.

JJ, KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *