LEGIONOWO. Jak zmienia się krajobraz przy Os. Młodych?

2023-02-17 2:17:16

Nowy plan przestrzennyTereny leżące na granicy Legionowa i gminy Wieliszew, które przylegają do ulic Orzechowej, Suwalnej i Grzybowej zyskają nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jak zmieni się krajobraz w okolicach Os. Młodych?

Zmiana mpzp dla zachodniej części Legionowa rozpoczęła się latem 2020 r. Chodzi o tereny leżące na granicy Legionowa i gminy Wieliszew, które przylegają do ulic Orzechowej, Suwalnej i Grzybowej. Obszar, którego dotkną zmiany ma pow. aż 25 ha i znajdują się na nim: część ul. Olszankowej oraz ulice Jaśminowa, Leszczynowa i Sadowa. Plan dla tych terenów pochodzi z 2001 r., a jego aktualizacja podyktowana m.in. jest zgłaszanymi przez mieszkańców wnioskami budowlanymi oraz aktualizacja planu w zakresie przewidywanej tu przed laty  napowietrznej linii wysokiego napięcia. Do jej budowy należało zabezpieczyć 38-metrowy pas terenu wolnego od zabudowy. Przedsięwzięcia tego nie uwzględniono w mpzp Mazowsza, a jedynie w nadrzędnym do mpzp Legionowa z 2001 r.  – studium miejskim z 2017 r. Tereny pod tą linię przeznaczono pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową.

Wstępny plan jest już gotowy!

Na plan przygotowany po 2 latach od rozpoczęcia procesu planistycznego mieszkańcy mogą nanosić swoje uwagi. Dyskusja publiczna z ich udziałem ma się odbyć we wtorek, 21 lutego 2023 r. o godzinie 17 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uwagi mogą oni składać do 16 marca 2023 r. Następnie nad uwagami pochyli się prezydent miasta i radni, którzy o losie każdej z nich zdecydują w odrębnych głosowaniach podczas uchwalania nowego planu dla tej okolicy. Jednak jeszcze nie wiadomo kiedy to nastąpi. W obecnym kształcie, projekt nowego mpzp dla okolic Os. Młodych ustanawia tam zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, w szeregową i usługową.

Przy cmentarzu powstaną nowe bliźniaki?

Według zapisów projektu nowego mpzp, na terenach przylegających do skrzyżowań ulicy Suwalnej z ulicami Orzechową i Jaśminową będą mogły powstawać budynki jednorodzinne w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym. Nowe domy nie będą mogły liczyć więcej niż 3 piętra i nie będą mogły być wyższe niż 12 metrów. Dla nieruchomości mających być w przyszłości zabudowane zaplanowano minimum 30 procent powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnie 50 procent maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek budowlanych. Domy jednorodzinne wolnostojące będzie można tu budować na działkach mierzących po minimum 400 m2, a jeden segment bliźniaka będzie można zbudować na działkach mierzących po 250 m2. Podobną intensywność zabudowy przewidziano na pozostałych terenach objętych planem.

Szeregowce przy ul. Suwalnej

Możliwość budowy szeregowców przewidziano jedynie przy ul. Suwalnej, przed jej skrzyżowaniem z ul. Jaśminową. Nowe budynki jednorodzinne nie będą mogły liczyć więcej niż 3 piętra i nie będą mogły być wyższe niż 12 metrów.

Bloki tylko 5-piętrowe

Plan określa również parametry dla nowych bloków, w tym tych z usługami na parterach, które będą mogły powstać m. in. przy ulicach Suwalnej, Olszankowej i Grzybowej. Budynki wielorodzinne będą mogły maksymalnie liczyć od 4 do 5 pięter, a ich maksymalne wysokości mają wynieść od 15 do 20 metrów. Nowe tego typu budynki będą mogły być budowane jedynie na działkach, których minimalne powierzchnie wyniosą po przynajmniej 1 tys. m2. Na wszystkich terenach zabudowy wielorodzinnej zaplanowano wprowadzenie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 25 procent i maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek budowlanych na poziomie 40 procent

Zabudowa usługowa

Regulacje nie ominął też nowych budynków usługowych, w tym również tych, w których będą świadczone usługi publiczne nie będą mogły być wyższe, jak 12 metrów. Działki, na których będą mogły powstać nie będą mogły mierzyć mniej, jak 500 m2. Ich powierzchnie biologicznie czynne będą musiały wynosić przynajmniej po 20 procent, zaś procent maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek budowlanych w przypadku tego typu zabudowy będzie mógł wynosić 60 procent.

Garaże przy ul. Olszankowej?

Na końcu ul. Olszankowej, przy granicy Legionowa z gminą Wieliszew, w projekcie zabezpieczono teren pod komunikację samochodową. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w przyszłości będą mogły być tu realizowane takie obiekty jak m. in. zespoły garażowe o wysokości do 5 metrów, czy też nowe miejsca parkingowe.

Parametry parkowania

Projektanci określa też parametry parkowania w tej przestrzeni – na terenach zabudowy wielorodzinnej ma obowiązywać wskaźnik 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie, na terenach jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny powstały w takiej zabudowie, a na terenach zabudowy usługowej – przynajmniej 2 miejsca parkingowe na 1 lokal użytkowy.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *