LEGIONOWO. Kardynał Stefan Wyszyński patronem Legionowa + komentarz redakcji

2022-06-04 3:54:57

Były prymas Polski, błogosławiony Stefan Wyszyński został patronem miasta Legionowa. Stało się to na wniosek mieszkańców, przy poparciu niektórych przedstawicieli władz samorządowych oraz po akceptacji biskupa i dzięki przychylności Watykanu. Centralne uroczystości odbyły się 28 maja 2022 r., w parafii pw. św. Jana Kantego


Podczas Mszy Świętej, prezydent miasta Roman Smogorzewski dziękował m.in. uczestniczącemu we Mszy Św. ks. biskupowi Romualdowi Kamińskiemu za to, że na początku 2022 r. wyznaczył termin nadania patronatu miastu Legionowo na 28 maja, wierząc, że wszystko się uda. Dziękował też Mariuszowi Błaszczakowi, Ministrowi Obrony Narodowej, który zapewnił oprawę muzyczną chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Dobry opiekun i pasterz

Kard. Stefan Wyszyński był prymasem Polski w latach 1948-1981. Urodził się  3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli, w wielodzietnej rodzinie, a zmarł 28 maja 1981 r. Podczas mszy biskup diecezjalny warszawsko-praski Romuald Kamiński chwalił dobry wybór legionowian.
– Drodzy, siostry i bracia za jakiś czas, zostanie zauważone przez historyków, że jedną z absolutnie pierwszych społeczności, która dobrze pomyślała i jeszcze bardziej zainwestowała w swoją przyszłość, to była społeczność Legionowa. Obrali sobie za patrona, opiekuna, pasterza – przyjaciela Boga i człowieka. Prymas Stefan jest podobny do każdej kochającej matki, kochającego ojca, który z wielką radością oraz odpowiedzialnością bierze swoje ukochane dziecko i prowadzi przez życie – podkreślał biskup.

Po mszy – piknik

W organizację pikniku przy parafii, który rozpoczął się po mszy, włączyły się wszystkie legionowskie parafie i wspólnoty. Urząd miasta Legionowo zapewnił namioty i scenę. Towarzyszący wydarzeniu deszcz z przerwami na słońce jeszcze bardziej zbliżył przybyłych mieszkańców. Zapytani o cechy Patrona warte naśladowania, dzielili się odczuciami i wiedzą o tym Wielkim Polaku.

* Anna Szwarczewska
– Najważniejszą wartością reprezentowaną przez naszego Patrona to przede wszystkim miłość. Ona jest obecna w każdej jego nauce. Ponadto szacunek dla drugiego człowieka. To tak naprawdę zadanie dla nas, legionowian. Mówię to prywatnie jako mieszkanka Legionowa. To jest dla mnie wyzwanie, by cały czas się od niego uczyć, tj. miłości, poszanowania dla drugiego człowieka i także niezwykłej pokory. Był osobą niezwykle pokorną.

* Bernadeta i Henryk Doboszowie
– Henryk: Cechami naszego Patrona, szczególnie ważnymi dla mieszkańców Legionowa, są odwaga, troska i przewodnictwo we wspólnocie chrześcijańskiej. One charakteryzują dobrego pasterza. Ponieważ jestem we wspólnocie neokatechumenalnej, wiem, że gdy przyjechała pierwsza „ekipa” takich katechistów do Polski, to prymasem był kard. Stefan Wyszyński. On widział potrzebę nowej ewangelizacji. Wyraził zgodę na te katechezy neokatechumenalne. Otworzył więc kościół dla neokatechumenatu.
– Bernadeta: Dla mnie szczególnie ważne było to, że pomagał rodzinom, małżeństwom, dzieciom. Tak to odczuwam, że miał wizję tego, co jest najważniejsze dla rodziny; dla męża, żony i dzieci.

* Wojciech Jeute
– Dla nas szczególnie ważna jest postawa narodowa Patrona Legionowa. Znamy jego działalność w obronie narodu i wolności. Warto przypomnieć, że w najbardziej dramatycznych chwilach Powstania Warszawskiego był kapelanem oddziałów Zgrupowania Kampinos, w którym walczyło ponad 200 żołnierzy z Legionowa i okolic. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, podobnie jak ks. Wacław Szelenbaum. By być kapelanem oddziałów konspiracyjnych, trzeba było złożyć przysięgę żołnierską. Nikt nie zmuszał kapelanów do walki wręcz czy przy użyciu broni palnej. W moim odczuciu, najważniejszymi wartościami reprezentującymi kard. Stefana Wyszyńskiego były: trzymanie się prawdy oraz autentyczna miłość do człowieka, nawet do wroga.. To był człowiek, u którego nie było najmniejszego zakłamania. Mógł coś przemilczeć, ale nigdy nie poszedł na współpracę z kłamstwem.

Olga Gajda

Od redakcji:
Niewyjaśniona sprawa

W dalszym ciągu nie wyjaśniona pozostaje sprawa zachowania prezydenta Smogorzewskiego. W imieniu legionowskiego samorządu zakceptował on wybór Stefana Wyszyńskiego na patrona miasta, chociaż nie posiadał do tego stosownego upoważnienia. Zgodnie z prawem, o najważniejszych dla miasta sprawach decyduje bowiem Rada Miasta, która podejmuje stosowne decyzje w formie uchwał, a prezydent zobowiązany jest do ich wykonywania. W tym przypadku, nikt nie poprosił Rady Miasta o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Niektórzy radni nawet nie zostali powiadomieni o takiej inicjatywie. Dobrze, że chociaż zaproszono ich na same uroczystości.

red.

 

Komentarze

1 komentarz

  1. pwn odpowiedz

    Dajta na patrona komendanta policji i prokuratora. Nikt nie zrobił przecież więcej dobrego dla społeczności niż te dwie istoty…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *