LEGIONOWO. Kiełbasiński pozywa Miejscową i Zadrożnego za kłamstwa

2018-10-17 4:40:39

Artykuł pt. „NMNS kłamie i łamie prawo” opublikowany w ostatnim wydaniu gazety „Miejscowa na weekend” (11.10.2018) zawiera nieprawdziwe informacje na temat działalności Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy w zakresie dotyczącym przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności stosowania się do prawomocnych orzeczeń sądowych

Bogdan Kiełbasiński

Pełnomocnik Porozumienia Samorządowego był poinformowany, że oświadczenie, do którego złożenia zostało zobowiązane Stowarzyszenie na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 02.10.2018 r. nie mogło być opublikowane w najbliższym terminie od dnia wydania orzeczenia z powodów niezależnych od naszej organizacji – wydawnictwo odmówiło publikacji z powodu wcześniejszych zamówień i braku wolnej powierzchni na pierwszej stronie „Tygodnika TO i OWO”. Jednocześnie zapewniliśmy o jego zamieszczeniu w możliwie najszybszym terminie. W takiej sytuacji zarówno działania gazety, jak i Piotra Zadrożnego dają podstawy do wszczęcia postępowania w trybie wyborczym. Jestem przekonany, że działalność propagandowa wydawnictwa KZB Legionowo Sp. z o.o., nadzorowanego przez prezydenta Smogorzewskiego i jego podwładnych nie ma już wielkiego znaczenia dla wiedzy mieszkańców o rzeczywistej sytuacji Legionowa. Publikacja informacji zamieszczonych w ww. materiale potwierdza tylko całkowity brak standardów dziennikarskich przy wydawaniu tej gazety. Niezależnie od powyższego oświadczam, że omawiany materiał prasowy zawiera nieścisłe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące mojej osoby. Poprzez publikacje takich wiadomości doszło do naruszenia moich dóbr osobistych. Podejmę odpowiednie działania zmierzające do usunięcia tych naruszeń i wytoczenia procesu przeciwko wydawcy, redaktorowi naczelnemu, autorowi tekstu, jeżeli zechce się ujawnić.

Bogdan Kiełbasiński
Prezes Zarządu
Legionowskiego
Stowarzyszenia Promocji
Samorządności
NASZE MIASTO
NASZE SPRAWY

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *