LEGIONOWO. Komisja mobbingowa nic nie ustaliła – bo nie pracuje…

2021-10-02 7:18:39

Specjalna komisja badająca sprawę stosowania mobbingu wobec pracowników ratusza przez jednego z naczelników zawiesiła prowadzenie postępowania. Wcześniej powodem był okres urlopowy, a teraz zwolnienie lekarskie


Przypomnijmy. W Urzędzie Miasta 15 lipca br., zarządzeniem prezydenta, została powołana komisja ws. zbadania zgłoszenia przypadku mobbingu. Z wyjaśnień rzecznika UM Legionowo wynikało, że zgłoszenia dokonał pracownik, a chodziło o zachowania jednego z naczelników.

Najpierw wakacje, a teraz zwolnienie?

W połowie sierpnia br. dowiedzieliśmy się, że nadal trwają prace komisji. A także, iż ze względu na sezon urlopowy prace te mogą się przedłużyć. W minionym tygodniu po raz kolejny zapytaliśmy o postępy w działaniach komisji. Z odpowiedzi sekretarza Urzędu Miasta wynika, że „praca Komisji nie została zakończona, tj. na chwilę obecną ze względu na zwolnienie lekarskie jednej ze stron postępowania, postępowanie jest zawieszone.”

Sprawa jest poufna

Ponadto, zdaniem Urzędu postępowanie ma charakter poufny, z poszanowaniem praw zarówno pracownika wnoszącego zgłoszenie, jak i pracownika wskazanego w zgłoszeniu jako sprawcy mobbingu, a fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie mogą być ujawnione publicznie z uwagi na wprowadzoną w 2013 r. procedurą „Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta Legionowo”.

Polityka antymobbingowa nie działa?

Jak się okazuje, takie komisje w ratuszu były również powoływane w 2018 r. i 2019 r. Wtedy urzędnicy nie dopatrzyli się uchybień. Natomiast w 2015 r. i 2016 r. oskarżenia o mobbing pojawiały się w podległych ratuszowi jednostkach tzn. w Zespole Szkół nr 3 oraz w Zespole Szkole Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie. Do redakcji od 2017 r. docierały także sygnały dotyczące mobbingu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie. Sprawie tej będziemy nadal się przyglądać.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *