LEGIONOWO. Konflikt w Zespole Szkół nr 3

2016-09-09 10:32:42

Trwa konflikt w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie. Nauczyciele domagają się odwołania dyrektor Katarzyny Janickiej. Ze współpracy z dyrekcją niezadowolona jest także Rada Rodziców. W szkole odbyły się już kontrole Kuratorium oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Przed tygodniem, w TiO Nr 35/2016 pisaliśmy o konflikcie w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie, mieszczącym się przy ul. Broniewskiego 7. Z przekazanych nam informacji wynikało, że nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie widzą możliwości dalszej współpracy z obecną dyrektor Katarzyną Janicką.

Zarzuty o mobbing
Powodem miało być nie odpowiednie zwracanie się do kadry przez dyrektorkę, polegające na podważaniu autorytetu oraz besztaniu nauczycieli w obecności rodziców i uczniów. Pojawiły się także zarzuty o stosowanie mobbingu. W związku z tym, ze szkoły miało zwolnić się już 10 pracowników. Z naszych informacji wynikało także, że władze miasta wykazują bierną postawę wobec istniejącego konfliktu, ponieważ dyrektorka ma ich pełne poparcie. Zwróciliśmy się w związku z tym do ratusza z prośba o wyjaśnienia. Zapytaliśmy m.in. czy czy władze miasta badały sprawę mobbingu w Zespole Szkół Nr 3.

Ratusz nie może, czy nie chce?
Z odpowiedzi Tamary Mytkowskiej, rzeczniczki ratusza wynika, że – „brak jest podstaw prawnych do rozpatrywania przez organ prowadzący (Urząd Miasta Legionowo) zarzutów dotyczących mobbingu, ponieważ leży to w wyłącznej kompetencji Sądu Pracy”. Jasnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy więc. Nie odpowiedziano nam także ilu pracowników szkoły zostało zwolnionych lub zwolniło się z pracy w 2015 r. i w 2016 r., twierdząc że takimi informacjami dysponuje tylko szkoła. Jednocześnie rzeczniczka przyznała, że do Urzędu wpłynęło pismo grupy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 3 dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu szkołą.

Przeprowadzili kontrolę
Potwierdziła także, iż w lipcu odbyło się spotkanie (władz miasta – przyp. red.) z kilkoma nauczycielami tej szkoły na ich prośbę. Na pytanie, jakie kroki podjęły władze miasta w związku z zaistniałą sytuacją w Zespole Szkół nr 3, rzeczniczka urzędu odpowiedziała, iż Urząd Miasta przeprowadził kontrolę w szkole, z której protokół zostanie przekazany szkole do połowy września. Dowiedzielismy się także, że kopia pisma złożonego w UM została przekazana do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z prośbą o podjęcie działań kontrolnych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz do Państwowej Inspekcji Pracy. A także, iż w szkole odbyły się już kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Kuratorium.

Wychowanie czy finanse?
Do redakcji TiO dotarła także opinia Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 na temat współpracy z dyrekcją szkoły. Z pisma tego wynika, że dyrektor Janicka wielokrotnie nie pojawiała się na zebraniach Rady Rodziców, a jeśli była to interesowała się tylko sprawami finansowymi, co uniemożliwiało rodzicom nawiązanie współpracy dotyczącej bieżących spraw uczniów. W związku z tym rodziców brakowało głosu dyrekcji w sprawach związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Szczególnie, gdy dotyczyły one pobić, kradzieży oraz innych przykładów złego i bardzo złego zachowania, czy też wątpliwości rodziców co do pracy pracowników Szkoły.

WOJCIECH DOBROWOLSKI

toiowo@toiowo.eu

Więcej na ten temat przeczytasz:

LEGIONOWO. Oskarżenia o mobbing w szkole. Konflikt pracowników z dyrekcją ZS Nr 3 w Legionowie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *