LEGIONOWO. Las powinien być zachowany

2019-09-06 6:55:48

W odpowiedzi na petycję mieszkańców, dotyczącą zalesionego terenu pomiędzy ulicami Akacjowa i Morwową, z-ca prezydenta napisał, że jest to cenny teren pod względem przyrodniczym i powinien zostać zachowany w niezmienionej formie


W maju br. do mieszkańcy III Parceli skierowali do prezydenta miasta Legionowo petycję, popartą ponad 200 podpisami, ws. leśnej działki położonej między ulicami Akacjową i Morwową. Jej celem było doprowadzenie do wykonania nasadzeń zastępczych w miejsce wyciętych drzew oraz do sukcesywnego sprzątania terenu. Mieszkańcy zwrócili się także o podjęcia przez miasto działań, mających na celu okablowanie lub przełożenie linii energetycznej przebiegającej przez środek lasu.

Przyrodniczo cenny teren

W odpowiedzi zastępca prezydenta Marek Pawlak napisał, że w pełni podziela stanowisko mieszkańców, że jest to cenny teren pod względem przyrodniczym i powinien zostać zachowany w niezmienionej formie. Jednocześnie przyznał, że w ciągu ostatnich 6 lat Prezydent występował o zezwolenie na usunięcie na tym terenie łącznie 104 obumarłych drzew oraz pojedynczych drzew, które ze względu na pochylenie, zagrażały bezpieczeństwu osób korzystających z ulicy Akacjowej. Wskazał także, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren pomiędzy ulicami Akacjową i Morwową przeznaczony jest pod zieleń parkową. Wg. planu na terenie tym – „Ustala się ochronę zieleni leśnej i ograniczone przystosowanie istniejących terenów leśnych do funkcji parku leśnego w stopniu niezbędnym do publicznego użytkowania.”

Dlaczego usuwają drzewa

Dalej czytamy, że – „teren pomiędzy Akacjową i Morwową nie jest lasem gospodarczym, co oznacza, że nie są usuwane zdrowe drzewa. Ponadto, na zlecenie PGE Dystrybucja S.A.,w obrębie linii energetycznej średniego napięcia usuwane są, zgodnie z normami branżowymi, odrosty oraz konary drzew zagrażające bezpiecznej eksploatacji sieci energetycznej”. Zdaniem władz, celem jest zachowanie w jak największym stopniu naturalnego charakteru tego lasu. Wiąże się to z tym brakiem dodatkowych nasadzeń. – „Dzięki dużej różnorodności biologicznej, licznym, naturalnym gatunkom drzew tam występujących, las ten odradza się w sposób naturalny, po usunięciu starych, obumarłych drzew. Również wykonywanie nasadzeń pod linią energetyczną mija się z celem, ponieważ będą one niszczone przy okazji usuwania zakrzewienia przez PGE Dystrybucja S.A. – pisze z-ca prezydenta.

Co z linią energetyczną?

Mieszkańcy wnioskowali także o podjęcie przez władze działań prowadzących do przełożenia lub okablowania linii energetycznej, która poprowadzona jest przez środek lasku. Z odpowiedzi na petycję dowiadujemy się, że Miasto wystąpiło do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi, w tym kosztów takiej operacji. Z załączonej opinii PGE wynika, że istnieją techniczne możliwości przebudowy tej linii. Warunkiem jest jednak poniesienie kosztów przebudowy przez Miasto. Według z-cy prezydenta do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi z PGE, w której podane byłyby koszty ewentualnej przebudowy.

ML.

Komentarze

2 komentarze

  1. Maria odpowiedz

    Drzewa trzeba sadzić a linię energetyczną przestawić albo okablować. Na całym świecie mówi sie o potrzebie sadzenia drzew, nawet w Afryce, na Islandii i Nowej Zelandii. A my mamy taki ładny kawałek w samym mieście i zamiast go szanować to albo wycinają albo śmiecą.

  2. olo odpowiedz

    Bardzo ładny kawałek terenu żeby postawić blok, albo nawet ze dwa. Tak blisko stacji kolejowej i lasu to apartamenty szły by jak świeże bułki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *