LEGIONOWO. Leczą na miejscu i u pacjenta. Nocna i świąteczna pomoc lekarska

2017-09-21 11:31:49

Przychodnia na ,,górce” od 1 października będzie świadczyła nocną i świąteczną pomoc lekarską

Przychodnia będzie świadczyła usługi medyczne w tzw. zakresie uzupełnionym. Jest to zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej tylko w warunkach ambulatoryjnych – w przychodni albo miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Personel i godziny pracy

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki:

1) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
2) w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego

Wymagany personel do udzielania świadczeń to lekarz i pielęgniarka mający prawo wykonywania zawodu. Podmiot świadczący nocną i świąteczną pomoc musi zapewnić co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski do realizacji świadczeń.

W celu zapewnienia dostępności do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej placówka powinna dostosować liczbę personelu do bieżącego zapotrzebowania.

Zakres usługi medycznej

Pacjentowi przysługuje udzielenie porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie lub telefonicznie, świadczenie pielęgniarskie, zlecone przez lekarza wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji oraz świadczenie doraźne w związku z poradą lekarską. Kontrakt wymaga realizacji świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom w przychodni albo w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta /tzw. wyjazdowe/

W 2016 r. NZOZ Legionowo ( przychodnia na górce) zrealizował tylko ok. 500 świadczeń wyjazdowych. W przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania chorego pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *