LEGIONOWO. Legionowo bez gminnego programu opieki nad zabytkami

2023-01-13 4:25:46

Znikają legionowskie zabytki, szczególnie drewniaki z charakterystycznymi werandami, a w ich miejsce coraz częściej wyrastają mało wyszukane szeregowce. Okazuje się, że w mieście nie ma nawet aktualnego programu opieki nad zabytkami

Przepisy nakładają na prezydenta miasta sporządzanie na okres 4 lat programu opieki nad zabytkami. Niestety od 10 lat prezydent nie przedłożył Radzie Miasta Legionowo takiego dokumentu. Symbolem niechlubnej dziesiątej rocznicy tych zaniechań, jest wyburzanie drewnianego domku (willa Rożnowianka) przy zbiegu ulic zbiegu Słowackiego i Jagiellońskiej. W mediach społecznościowych rozbiórka wywołała oburzenie. Przytoczę niektóre z komentarzy: – „Przykro się patrzy jak historyczna zabudowa Legionowa znika. Cała drewniana zabudowa rynku zniknęła przez kilkanaście ostatnich lat”. – „Niszczą wszystko, co wiąże się z historią miasta bez umiaru” – pisze inny internauta.
Oczekuję od prezydenta miasta, że uzyskamy wyjaśnienia tego stanu rzeczy i Radzie Miasta pilnie przedłoży on ten strategiczny dokument dotyczący zabytków. Będę dążył do tego, aby w Legionowie na posiedzeniu komisji właściwej do spraw kultury odbyła się debata na temat polityki miasta w stosunku do dziedzictwa kulturowego.

W związku z tym skierowałem do prezydenta Smogorzewskiego pytania:
1. Jakie były przyczyny niesporządzenia przez Prezydenta Miasta Legionowo gminnego programu opieki nad zabytkami ?
2. Kto z kierownictwa jest odpowiedzialny za przygotowanie ww. dokumentu ?
3. Którzy pracownicy mają wpisane w zakres swoich obowiązków sprawy dotyczące ww. dokumentu oraz jakie to są obowiązki?
4. Kiedy Prezydent Miasta Legionowo przedłoży Radzie Miasta Legionowo projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Legionowo ?

Dariusz Petryka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *