Facebook
LEGIONOWO. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

2017-06-03 3:07:28

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy czasowej pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej”, którą można zwiedzać w pawilonie Muzeum przy ul. A. Mickiewicza 23. Ekspozycja poświęcona została wyjątkowej organizacji, która w niepodległej Polsce zrzeszyła społeczeństwo, przygotowując i szkoląc do obrony w przypadku kolejnego konfliktu zbrojnego.

W wyniku doświadczeń pierwszej wojny światowej (1914–1918) kraje europejskie przystąpiły do tworzenia niezależnych instytucji, które miały przygotować społeczeństwa na wypadek ataku lotniczego i gazowego w przyszłych konfliktach zbrojnych. W Polsce niepodległej 1918-1939 również podjęto takie działania. W tym celu w 1922 roku powołano do życia dwie organizacje, najpierw TOP – Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej, a następnie LOPP – Liga Obrony Powietrznej Państwa. Zarządy główne obu stowarzyszeń w 1928 roku podejmują decyzję o zjednoczeniu swoich działań i połączeniu w jedną organizację – Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP).

Od początku lat 30. XX w., w wyniku nowej sytuacji politycznej i wzmożonego wyścigu zbrojeń, Liga rozpoczyna szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz dopasowuje swój program do potrzeb obrony kraju. Systemowo organizowane są liczne kursy przygotowujące społeczeństwo do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Wyposażano ludność cywilną w sprzęt niezbędny do ochrony osobistej czy do akcji ratunkowych. LOPP współfinansuje budowę schronów broniących przed nalotami lub atakami gazowymi. Fundusze na realizację swoich działań statutowych Liga pozyskuje w podczas licznych kwest czy w trakcie tzw. „Tygodni LOPP”, kiedy szeroko propagowano założenia LOPP oraz pozyskiwano nowych członków.

Liga finansowała budowę szybowisk oraz lotnisk, szkół lotniczych, instytutów aerodynamicznych. Przekazywała zakupione z własnych środków samoloty na potrzeby wojska i aeroklubów. Prowadziła specjalistyczne szkolenia w zakresie lotnictwa oraz spadochroniarstwa, w ten sposób dobrze wyszkolona kadra zasilała lotnictwo wojskowe oraz cywilne. Ponadto LOPP organizowała i wspierała liczne konkursy i zawody – modeli latających, lotnicze, szybowcowe czy balonowe (m.in. o puchar Gordon Bennetta organizowane w Polsce).

Do 1939 r. LOPP skupiła w swych szeregach około 2 milionów członków, którzy w czasie II wojny światowej zdali egzamin np.: w drużynach obserwacyjno-meldunkowych, drużynach sanitarnych czy w szeregach polskiej armii na wszystkich frontach II wojny światowej.

Na wystawie zaprezentowano bogate zbiory z prywatnej kolekcji Zdzisława Zajdlera, który od 40 lat gromadzi pamiątki związane z LOPP. Ekspozycja nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z historią Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, jednak stanowi ona doskonały przyczynek do dalszych badań nad tą organizacją.
Wystawa „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej”, maj – wrzesień 2017 r., pawilon Muzeum Historycznego w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23. Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, 2. i 4. niedziela miesiąca 10.00 – 17.00.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum!

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *