LEGIONOWO. LVI sesja Rady Miasta Legionowo [LINK DO TRANSMISJI]

2023-08-30 11:04:38
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miasta Legionowo 30 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2023 – 2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 13. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji J. J. z 28 czerwca 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma J. D. z 26 lipca 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma H. M. z 4 sierpnia 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi G. D. z 5 sierpnia 2023 roku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 19. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *