Facebook


LEGIONOWO. Mandatami w trucicieli

2015-11-04 1:12:13

Od dziś (4 listopada) straż miejska sprawdza, czy dym wydobywający się z legionowskich kominów pochodzi ze spalania węgla, czy też może śmieci. Za zatruwanie powietrza grożą wysokie grzywny. Tymczasem istnieje możliwość bezpłatnej wymiany pieca na bardziej ekologiczny. Radni na ostatniej sesji podjęli uchwałę w tej sprawie.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Legionowie jest spalanie paliw stałych (węgla, drewna, nierzadko śmieci) w indywidualnych kotłach, tzw. niska emisja.

Groźne dla zdrowia substancje

Z analiz przeprowadzonych dla Legionowa wynika, że większość zanieczyszczeń pochodzi ze spalania węgla i innych paliw stałych w domach jednorodzinnych. Do atmosfery przedostają się wtedy duże ilości pyłów (w tym najgroźniejszych frakcji PM2,5 i PM10), tlenku węgla (czad), dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych takich jak benzopiren. Wszystkie te składniki, jeśli występują w powietrzu w nadmiarze, prowadzą do powstania smogu, a w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Spalanie odpadów uwalnia dodatkowo cały szereg innych szkodliwych związków. Nawet spalanie papieru prowadzi do powstawania szczególnie groźnych dioksyn, kwasu solnego, chlorobenzenu, chlorofenolu, polichlorowanych bifenyli czy też metali ciężkich zawartych w farbach i barwnikach.

Trwają konsultacje społeczne

Zgodnie z ustawą do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wedle ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać m. in. na udzielaniu z budżetu gminy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Program ma na celu ograniczenie emisji niebezpiecznych dla zdrowia substancji powstających przy spalaniu paliw stałych. Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej w Legionowie. W ramach konsultacji są przyjmowane wstępne zgłoszenia osób i podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z pomocy finansowej przy wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Do 14 października przyjęto 36 takich zgłoszeń.

Mogą posypać się wysokie mandaty

Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy. Zakłada ona dofinansowanie w wysokości do 8 tys. zł na wymianę pieca węglowego na gazowy lub olejowy, 16 tys. zł na wymianę pieca węglowego na pompę ciepła, lub 2 376 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. – Przyjęcie tej uchwały jest uzasadnione, ale także konieczne. Na Komisji Rozwoju padło pytanie, ile zamierzamy przeznaczyć na ten cel w budżecie na 2016. Są to szacunki nieoficjalne, ale zapewne będzie to kwota 210 tys. zł – przekonywał zastępca prezydenta Marek Pawlak. Tymczasem od środy 4 listopada strażnicy miejscy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach. Za zatruwanie powietrza mogą posypać się wysokie kary. W razie odmowy lub utrudniania wykonywania obowiązków Straży Miejskiej należy pamiętać, że zgodnie z Art. 225 Kodeksu Karnego z 6 czerwca 1996 r. podlegamy karze pozbawienia wolności do lat 3.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *