LEGIONOWO. Miasto chce pomóc przedsiębiorcom. Na co mogą liczyć legionowskie firmy?

2020-04-15 11:20:27

Jak zapowiada legionowski ratusz, firmy działające na terenie gminy Legionowo będą mogły liczyć nie tylko na pomoc polskiego rządu. Prezydent Miasta Roman Smogorzewski zdecydował o przygotowaniu i przedstawieniu radnym na najbliższej sesji Rady Miasta Legionowo – Legionowskiego Pakietu Pomocowego (LPP) dla lokalnych przedsiębiorców

Legionowski Pakiet Pomocowy obejmuje:

  1. odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  2. wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  3. zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  4. przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Urząd zapowiada, że dla wygody przedsiębiorców druki składane w ramach LPP mają być proste i przejrzyste co przyśpieszy proces udzielania ulg.

W związku z faktem, że sytuacja jest dynamiczna, UM Legionowo monitoruje jej przebieg oraz będzie reagować stosownie do zachodzących zmian i oczekiwań przedsiębiorców.

Wniosek w sprawie stworzenia katalogu ulg dla przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Legionowo złożył klub radnych Porozumienie Samorządowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *