LEGIONOWO. Miasto wypowiedziało umowę Getin Noble Bankowi

2018-12-17 8:23:23

Władze miasta wypowiedziały umowę na obsługę bankową z Getin Noble Bankiem S.A. Przyczyną jest ciężka sytuacja majątkowo-finansowa banku spowodowana aferą w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Aktualnie miasto jest na etapie poszukiwania nowego operatora bankowego


Na ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo (5 grudnia), prezydent Smogorzewski poinformował o wypowiedzeniu umowy na obsługę bankową, Getin Noble Bankowi S.A. Upadek związanego z aferą KNF banku oznaczałby dla miasta utratę milionów złotych zgromadzonych na prowadzonych przez niego kontach. Afera wokół banku wybuchła po tym jak przewodniczący KNF Marek Chrzanowski miał złożyć w marcu br. propozycję korupcyjną Leszkowi Czarneckiemu właścicielowi Getin Noble Banku i Idea Banku.

Wypowiedzieli 4 letnią umowę

Miasto korzystało z usług Getin Noble Banku od 5 maja 2015 r. Umowa miała skończyć się po 4 latach, więc pod koniec kwietnia 2019 r. Władze miasta, w świetle ostatnich zawirowań wokół banku oraz obniżeniu jego ratingu przez kolejne agencje, nie czekały na jej zakończenie i ją wypowiedziały. Teraz w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia miasto przeprowadzi przetarg, który ma wyłonić nowego operatora bankowego.

Prorocze słowa?

O złej kondycji Getin Nobel Banku napisał już w zeszłym roku Dariusz Petryka na łamach naszego tygodnika. Jeszcze długo przed aferą w KNF, bank był w złej kondycji. Autor publikacji już w zeszłym roku zauważył, że prezydent powinien wypowiedzieć umowę z bankiem pod koniec września 2017 r. Kolejnym krokiem powinno być znalezienie banku, którego sytuacja finansowo-majątkowa nie budziła tak dużego zaniepokojenia.

Zła sytuacja Getin Banku

O złej sytuacji banku już w zeszłym roku świadczyło kilka faktów: cena akcji spadła od IV kwartału 2014 do listopada 2017 r. z 8 zł do 1,5, zł, w dniu 8 września 2017 roku opublikowano skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. banku – strata netto wynosi 163 mln zł, podczas gdy strata netto za I półrocze 2016 roku wyniosła 16 mln zł. Dodatkowo należy wspomnieć, że – jak wynika z raportu rocznego za 2016 – Getin Bank poniósł stratę netto za 2016 w wysokości 38,65 mln zł, w tamtym okresie zachodziły częste zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej banku, bank był zaangażowany w kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich i ewentualne zmiany legislacyjne mające na celu realizacje słusznych postulatów tzw. frankowiczów mogą pogorszyć wyniki banku.

Komentarze

2 komentarze

  1. olo odpowiedz

    No to chyba wiadomo który teraz będzie bank 🙂

    1. Leszek odpowiedz

      Jedynie sluszny i najbardziej zaprzyjazniony, oczywisvie, calkiem przypadkiem wygra konkurs 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *