LEGIONOWO. Mieszkańcy się nie interesują

2022-01-01 2:12:27

W dyskusji publicznej nad projektem nowego planu dla Bukowca A wzięło udział tylko 2 mieszkańców. Zapisy planu są bardzo istotne, ponieważ decydują o tym, co będzie można budować w naszej najbliższej okolicy


Założenia nowego planu dla Bukowca A przewidują możliwość rozbudowy istniejącej zabudowy oraz łączenie zabudowy usługowej z mieszkaniową. Minimalna powierzchnia biologiczna ma wynosić 30 proc. działki. Ale co najważniejsze, nowe zapisy planu mają pozwolić nie tylko na realizację zabudowy wolnostojącej i  bliźniaczej, ale także zabudowy wielorodzinnej z dopuszczalną wysokością bloków nawet do 15 m. Dotyczy to ulic: Przemysłowej, Daliowej, Handlowej i Bałtyckiej. Dlatego ze zdziwieniem odnotowaliśmy, że w publicznej dyskusji nad projektem planu wzięło udział tylko 2 mieszkańców, w tym jeden radny (Janusz Klejment).
Biorący udział w dyskusji mieszkaniec, pan Artur Pieńkowski, zgłosił ta uwagi do tworzonego planu. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia do planu zapisów, które zakazywałyby wprost realizacji zabudowy szeregowej oraz nie wprowadzania maksymalnej stawki opłat, dla mieszkańców których wartość nieruchomości znacząco wzrosła z powodu uchwalenia nowego planu.

WD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *