LEGIONOWO. Mieszkaniec odda głos tylko na jeden projekt czy zasada portmonetki?

2020-01-03 4:25:29

 

Podczas sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 30 grudnia 2019 roku będzie m.in. przyjmowana uchwała w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego w Legionowie. Oprócz tego, że kwota przeznaczona na budżet obywatelski jest skromna, bo tylko pół miliona złotych, to chciałbym zwrócić uwagę na sposób głosowania


Prezydent chce, aby mieszkaniec spośród zgłoszonych projektów mógł wybrać tylko jeden projekt. Wg mnie należałoby stosować „zasadę portmonetki”. W związku z tym, że na budżet obywatelski będzie przeznaczona kwota 500 tyś. zł to zasadne byłoby głosowanie przez mieszkańca na dowolną ilość tak, aby mógł wybrać projekty o wartości nieprzekraczającej tej kwoty. W ten sposób każdy mieszkaniec wypowiadałby w jaki sposób kwota 500 tys. zł ma być rozdysponowana.

Przykład:
Zgłoszono projekty: A – o wartości 240 tys. zł, B – 200 tys. zł, C – 170 tys. zł, D – 150 tys. zł, E – 100 tys. zł, F – 80 tys. zł, G – 70 tys. zł, H – 65 tys. zł, I – 60 tys. zł, J – 50 tys. zł.

Jak będzie głosował mieszkaniec wg prezydenta:
Wybierze jeden projekt, który wg niego jest najlepszy. Projekty, które otrzymają najwięcej głosów będą realizowane.

Jak głosowałoby przy zastosowaniu metody portmonetki:
Mieszkaniec mógłby wybrać dowolne projekty o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł np.
A – 240 tys.
D – 150 tys. zł
I – 60 tys. zł
J – 50 tys. zł.

Razem 500 tys. zł. Dodatkowo jednakże należałoby wprowadzić rozwiązanie, które pozwoliłoby mieszkańcom nadawanie priorytetów dla poszczególnych projektów np. mieszkaniec miałby łącznie X punktów, które mógłby dowolnie rozdysponować pomiędzy projekty lub też prostsze rozwiązanie np. mieszkaniec budowałby listę rankingową od najważniejszego dla niego zadania do najmniej istotnego i przyznawane byłyby punkty (np. za 1 miejsce 10 punktów, za 2 miejsce 9 punktów itd.).
Prezydent uznał, że najlepiej będzie jak mieszkaniec będzie mógł głosować tylko na jeden projekt. A jak to uzasadniał? Ano, jeśli mieszkańcy będą głosować na zasadzie portmonetki to będą się mylić w liczeniu i np. wybiorą projekty o wartości 600 tys. zł, co spowoduje, że głos będzie nieważny. Zaproponowałem rozwiązanie, które spowoduje, że unikniemy głosów nieważnych polegające na tym, że przy wybraniu przez mieszkańca projektów o wartości przekraczającej przyjętą kwotę mimo to każdy głos jest ważny, ale oczywiście do wysokości budżetu. Zapraszam serdecznie na sesję, która rozpocznie się o godz. 10 i w porządku obrad jest m.in. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2020 rok i wieloletniej prognozy budżetowej na lata 2019-2025 oraz zmian w budżecie na 2019 rok.
Dariusz Petryka, Legionowski Radny

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *