LEGIONOWO. “Motylkowy Świat” kolejny raz z certyfikatem “Chronimy Dzieci”

2020-04-21 2:14:23

Legionowski Żłobek Miejski – Motylkowy Świat już po raz czwarty otrzymał wyjątkowy certyfikat „Chronimy Dzieci”. 

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Głównym celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i stworzenie w tym celu odpowiedniej polityki.

Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem powstała w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat, aby zapewnić, dziecku szczególną opiekę i troskę, harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz akceptacji. Główną zasadą działań podejmowanych przez pracowników naszego żłobka, a także wolontariuszy, stażystów, praktykantów i rodziców jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra. Mając na uwadze dobro dzieci wszyscy dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw, traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników, ale również wolontariuszy, stażystów, praktykantów i rodziców wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy żłobka, a także wolontariusze, stażyści oraz praktykanci działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji. Zasady zawarte w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem mają służyć zarówno dzieciom, rodzicom jak i wszystkim pracownikom żłobka – mówi Barbara Mierzejewska dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat.

Więcej informacji dotyczących przedstawionego tematu dostępnych jest na stronie żłobka.

Źródło: www.legionowo.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *