LEGIONOWO. Możliwa budowa bloków przy Reymonta

2021-01-25 6:48:47

Zweryfikowano uwagi zgłoszone do projektu nowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla legionowskiego Śródmieścia. Negatywnie oceniono wnioski prowadzące do budowy bloków przy ul. Sienkiewicza oraz na rogu ul. Jagiellońskiej i Słowackiego. Wyrażono zgodę na podwyższenie wysokości budynków do 16 metrów

Legionowskie „Śródmieście” to obszar ograniczony ulicami Jagiellońską, Aleją 3-go Maja, Tadeusza Kościuszki i Juliusza Słowackiego. Obecnie trwają prace nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu miasta. Zainteresowani do niedawna mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu planu.

Większość wniosków została odrzucona

Do projektu zgłoszono 16 uwag, które dotyczyły kilkunastu działek położonych przy ul. Piłsudskiego 11, Kopernika 6, 15 i 21, Reymonta 1, 18, 15 i 15A, Sienkiewicza 6A, 10, 12 i 13A, Rynek 14 oraz na rogu ulic Jagiellońskiej i Słowackiego oraz Piłsudskiego i Kościuszki. Dotyczyły one: dopuszczenia wyższych budynków, wprowadzenia wyższego wskaźnika intensywności zabudowy, mniejszej powierzchni biologicznie czynnej oraz dopuszczenia na płaskich dachów. Właściciele nieruchomości chcieli również zmniejszenia liczby miejsc parkingowych z 1,5 miejsca na mieszkanie do 1 miejsca. Postulowano także zniesienie zakazów wykańczania elewacji budynków panelami z tworzyw sztucznych i lokalizacji blaszanych budynków pomocniczych.
Większość uwag została odrzucona ze względu na niezgodność ze studium zagospodarowania przestrzennego z 2017 r.

Nie będzie bloków przy Sienkiewicza, Jagiellońskiej i Słowackiego

Odrzucono również dwa wnioski, które miały umożliwić budowę 2 bloków mieszkalnych z częściami usługowymi. Jeden z nich planowano przy ul. Sienkiewicza 6A, a drugi na rogu ulic Jagiellońskiej i Słowackiego, w miejscu gdzie działa chińskie centrum handlowe. Odrzucono także wniosek, który miał umożliwić budowę nowych budynków wielorodzinnych na miejscu sklepu społem przy ul. Sienkiewicza.

Nowy blok przy Reymonta i bliźniaki na Kopernika

Uwzględniono natomiast uwagi do projektu planu, które umożliwią budowę nowych bliźniaków przy ul. Kopernika 6 oraz budowę 16 metrowych budynków mieszkalno-usługowych i usługowo-mieszkalnych przy ul. Reymonta 15 i 15A. Wcześniej w tym miejscu budować można było 14 metrowe budynki. Co ciekawe, podobny postulat odrzucono w przypadku działek przy ul. Kopernika 15, ul. Sienkiewicza 6a, czy ul. Reymonta 1.
Uwzględniono także uwagi dotyczące możliwość zastosowania szerszej gamy odcieni szarości na elewacjach budynków.
Uwagi mieszkańców i innych właścicieli nieruchomości do projektu zmiany planu rozpatrywał Urząd Miasta. Teraz o ich losie zdecydują radni.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *