LEGIONOWO. Na co mogą liczyć pacjenci? – ONKOLOGIA w nowym legionowskim szpitalu

2021-12-02 3:22:49

Już w styczniu 2022 r. ma zostać otwarty wojskowy szpital przy ul. Strużańskiej w Legionowie, będący filią Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) przy ul. Szaserów w Warszawie. W tym tygodniu piszemy, jakie świadczenia z zakresu onkologii będą realizowane w nowym szpitalu


Pytania dotyczące tego, jakie korzyści przyniesie mieszkańcom Legionowa otwarcie długo oczekiwanego szpitala, zadaliśmy dyrekcji tej placówki. W kolejnych tygodniach będziemy pisać o świadczeniach jakie będą realizowane z zakresu: chorób serca, chirurgii, ginekologii, okulistyki, a także medycyny ratunkowej i działania Izby Przyjęć. W tym tygodniu zaczynamy od chorób onkologicznych.

Jaki będzie tryb kierowania pacjentów do szpitala w Legionowie?

Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej będą kierowani na diagnostykę przez lekarzy POZ i innych specjalizacji w ramach karty DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) tzw. potocznie „Zielona Karta”. Pacjenci mogą zgłaszać się ponadto do Lecznictwa Ambulatoryjnego w WIM Legionowo celem konsultacji w ramach Poradni Specjalistycznych. Biorąc pod uwagę nowoczesny model zintegrowanej opieki medycznej w ramach podmiotów leczniczych mających różny poziom referencyjności w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego (szpital w Legionowie i szpital przy ulicy Szaserów w Warszawie) pacjent zgłaszający się ze skierowaniem do leczenia w szpitalu w Legionowie zostanie objęty opieką lub w przypadku konieczności poszerzenia zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego zostanie bezpośrednio skierowany do leczenia w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie.

Jaki zakres procedur onkologicznych będzie wykonywany w szpitalu?

Głównie szeroko pojęta diagnostyka w celu ustalenia rozpoznania. Zasadnicze leczenie wysokospecjalistyczne będzie prowadzone w klinikach zajmujących się chorymi na nowotwory w WIM.

Czy pacjent z tzw. kartą DILO będzie mógł się sam zgłosić do szpitala w Legionowie oraz na jakich zasadach pacjenci będą kierowania do szpitala w Legionowie?

Tak, jeżeli lekarz wystawiający kartę DILO uzna, że pacjent z podejrzeniem nowotworu wymaga diagnostyki w ramach przyjęcia do oddziału stacjonarnego. Chociaż obecnie większość procedur w ramach diagnostyki jest wykonywanych w trybie ambulatoryjnym.

Jaki będzie zakres diagnostyki w szpitalu w Legionowie (tomografia, bronchoskopia)?

W ramach diagnostyki obrazowej dostępne badania to ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa, endoskopia (kolonoskopia, gastroskopia; bronchoskopia i procedury takie jak EBUS, EUS w ramach WIM), diagnostyka patomorfologiczna. W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Szpitalu WIM w Legionowie będzie prowadzona diagnostyka dotycząca patologii endometrium (rozrostów i raka endometrium), patologii szyjki macicy, podejrzanych zmian na sromie i w pochwie. Jedną z nowoczesnych, małoinwazyjnych i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii jamy macicy i kanału szyjki macicy, która będzie wykonywana w Oddziale jest minihisteroskopia. Minihisteroskopia umożliwia jednoczesną ocenę wzrokową i usunięcie zmiany z jamy macicy oraz kanału szyjki.
W ramach Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie będzie funkcjonować Pracownia Kolposkopowa, w której prowadzona będzie diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy.

Jaki będzie zakres leczenia w szpitalu w Legionowie:

Czy będzie leczenie operacyjne?

Zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej będą wykonywane w Klinice Chirurgii Onkologicznej w WIM.

Czy będzie chemioterapia i radioterapia?

Leczenie systemowe chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie oraz radioterapia będzie prowadzone w Klinice Onkologii WIM, Zakładzie Radioterapii WIM.

Do którego momentu procesu leczniczego pacjent będzie objęty nadzorem Szpitala?

Od momentu przyjęcia do zakończenia leczenia pozostaje „klientem” przyszpitalnej poradni.

Czy w przypadku raka piersi będzie działał w pełni tzw. BREST UNIT (pacjent będzie leczony w szpitalu od momentu rozpoznania do pełnego wyleczenia)?

Szpital w Legionowie jest filią WIM, gdzie działa ośrodek leczenia raka piersi tzw. BREAST UNIT. W przyszpitalnej Poradni w Legionowie będzie działała Poradnia Chorób Piersi i Poradnia Ginekologiczna. Jeżeli w wyniku diagnostyki zostanie postawione rozpoznanie raka piersi pacjenci będą kierowani na dalsze leczenie wysokospecjalistyczne w dedykowanych klinikach WIM.

Jak będą diagnozowane i leczone nowotwory płuca, narządów rodnych kobiet i przewodu pokarmowego w filii WIM w Legionowie? Jakie czynności medyczne na miejscu w tej placówce będą wykonywane? Na jakim sprzęcie diagnostycznym będziecie pracować? Jakie badania w tym kierunku, pacjenci będą mogli wykonać na miejscu tj. w szpitalu w Legionowie?

W ramach diagnostyki raka płuca: badania obrazowe TK, USG. Natomiast bronchoskopia EBUS i pobranie materiału będą realizowane w ramach Klinik WIM (Pneumonologii, Torakochirurgii). Narząd rodny kobiet: cytologia (diagnostyczna i skriningowa), kolposkopia oraz wulwoskopia z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego z szyjki macicy i sromu, pobranie materiału do badania histopatologicznego z kanału szyki i jamy macicy między innymi za pomocą minihisteroskopu. Przewód pokarmowy: gastroskopia, kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania patomorfologicznego. Ocena stężenia markerów nowotworowych i inne badania laboratoryjne: CEA, AFP, beta-HCG, test ROMA, Ca19-9, PSA.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *