LEGIONOWO. Nie chcą uwzględnić petycji Rady Rodziców Żłobka

2021-05-25 7:32:50

Rządząca miastem koalicja chce utrzymania zapisów, według których rodzice muszą płacić za pobyt dzieci w żłobku, nawet wtedy gdy placówka ta jest zamknięta. Rada Miasta ma podjąć uchwałę w tej sprawie na jutrzejszej sesji (26 maja br.)

Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie wniosła petycję w sprawie zwolnienia rodziców z opłat, za okres kiedy działalność placówki jest zawieszona z powodu epidemii COVID-19.

Petycja zasadna i nie

Jednak na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, głosami radnych z koalicji rządzącej miastem, zarekomendowała Radzie Miasta Legionowo, aby nie uwzględnić petycji Rady Rodziców Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat”. W ocenie przewodniczącej Komisji Matyldy Durki, cel petycji został już bowiem osiągnięty, ponieważ na kwietniowej sesji została podjęta uchwała zwalniająca rodziców z opłaty za za okres od 28 marca do 18 kwietnia 2021 r.

Muszą płacić nawet gdy zamknięte

Takiemu stanowisku sprzeciwiał się radny Dariusz Petryka, który twierdził, że intencją petycji nie było doraźne, jednorazowe zwolnienie z opłat, ale raczej rozwiązanie systemowe. Wcześniej (kilka miesięcy temu) radni Petryka, Kiełbasiński i Grabowski już raz występowali o zwolnienie rodziców z opłat, w sytuacji gdy placówka została zamknięta. Zdaniem radnego, rodzice chcieli podjęcia uchwały, wedle której zwolnienie z opłat obowiązywałoby zawsze kiedy żłobek jest zamknięty i dzieci choćby chciały nie mogą z niego korzystać. Obecnie jest tak, że muszą oni płacić nawet wtedy, kiedy żłobek jest zamknięty i nie mogą oddawać do niego dzieci. Ewentualnie muszą się każdorazowo starać o zwolnienie z opłat.

Chcą systemowego rozwiązania

Radny zaproponował, aby rozpatrzeć petycję i przyjąć systemowe rozwiązanie na przyszłość, aby znów Rada Miasta Legionowo nie musiała tym problemem się zajmować, a radni wnosić projektów uchwał, zaś rodzice pisać kolejnej petycji.

Zwolnienie rodziców z opłat za żłobek, który nie działa może jednak okazać się niemożliwe. W programie sesji, która odbędzie się 26 maja br. znajduje się bowiem projekt uchwały o nie uwzględnieniu petycji rodziców. Natomiast w jego uzasadnieniu znalazł się zapis, że żądanie zawarte w petycji można byłoby uznać za zasadne, jednak zostało już ono spełnione.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

1 komentarz

  1. Marzena odpowiedz

    Bo dla prezydenta i usłuznych mu radnych to jest normalne, że trzeba płacić za żłobek, nawet kiedy jest zamknięty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *