LEGIONOWO. Nie obniżą podatków – nie będzie zwolnień w podatku od nieruchomości

2017-09-20 8:49:00

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni związani z prezydentem Smogorzewskim negatywnie rozpatrzyli petycję mieszkańca w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów na których są usytuowane

Legionowo ma jedne z najwyższych wskaźników stawek podatku od nieruchomości w Polsce, nieznacznie odbiegający od maksymalnych stawek za m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynoszące 0.73 gr za m2 przy maksymalnej stawce 0,75 gr za m2.

Prezydent i Rada przeciwko

Negatywne stanowisko w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów na których są usytuowane najpierw wyraził Smogorzewski a następnie związani z nim radni wchodzący w skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta. Natomiast na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 15 września przeciwko negatywnemu rozpatrzeniu petycji, czyli przeciwko takiej uchwale głosowali tylko radni Smuniewski i Kalinowski.
Po zaproponowanych w petycji zmianach obniżenia podatków w kieszeni mieszkańców Legionowa miało pozostać szacunkowo ok 2,5-3 mln zł. Z wyliczeń przedstawionych w uzasadnieniu przegłosowanej uchwały Rady Miasta wpływy do budżetu miasta z tego tytułu zmniejszyły by się o ok. 1mln 120 tys zł.

Idą wybory

Rada Miasta jak i prezydent nie szukają oszczędności w zarządzanych i nadzorowanych urzędach i jednostkach organizacyjnych np. przez zorganizowanie centrum usług wspólnych / pozwalające na oszczędności w zakupach dla wielu podmiotów np. jeden przetarg, zamówienie na te same dostawy/. Przez własną nieudolność w pozyskiwaniu inwestorów i środków, źródło finansowania zadań własnych widzą w opodatkowaniu mieszkańców. Nieubłaganie bije kalendarz wyborczy i musi starczyć na kampanie wyborczą żeby zareklamować „ swoich” radnych i „ swojego” prezydenta a zapłacą za to mieszkańcy.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *