Facebook


LEGIONOWO. Nie rozbudują kościoła garnizonowego

2017-10-12 8:40:35

Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę w sprawie częściowego uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( p.z.p.), która miała umożliwić parafii cywilno – wojskowej w Legionowie rozbudowę świątyni. Rażące błędy uchwały Rady Miasta wytknął wojewoda i stwierdził jej nieważność w całości


KZB przekazało parafii cywilno – wojskowej w Legionowie w użyczenie sąsiednią działkę przy ul. Piłsudskiego. Chodziło o umożliwienie rozbudowy kościoła garnizonowego. Dwa tygodnie później parafia wystąpiła do Rady Miasta z wezwaniem do usunięcia naruszeń poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie znają procedur

Rada Miasta za późno uwzględniła wezwanie parafii. Ponadto wskazała niewłaściwe podstawy prawne oraz nie przeprowadziła przewidzianej prawem procedury. Wezwaniem parafii zajmowano się na tyle długo, że aż zmieniły się przepisy. Wszystko to dało wojewodzie podstawę do zakwestionowania podjętej uchwały w całości.

Przekombinowali

Wojewoda zwrócił uwagę na fakt, że w swoich wyjaśnieniach dotyczących wszczętego postępowania nadzorczego Rada Miasta raz pisze o uchyleniu, a drugi raz o stwierdzeniu nieważności swojej uchwały. Tymczasem każdy z tych przypadków wywołuje odmienne skutki. Taki sposób działania Rady Miasta budzi wątpliwości co do jej intencji. Można się zastanawiać czy Rada faktycznie chciała pomóc parafii dążącej do rozbudowy kościoła.

Wkroczył Wojewoda

W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że uchwała Rady Miasta została podjęta bez podstawy prawnej oraz bez przeprowadzenia wymaganej przepisami procedury. Stanowiło to istotne naruszenie prawa i było podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Legionowo. Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jacek Jankowski

Komentarze

1 komentarz

  1. Krzysiek odpowiedz

    To jest banda BMW, bezRadnych tlumoków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *