LEGIONOWO. (Nie)legalna wycinka drzew

2021-03-17 2:20:00

W grudniu 2019 r. przy ul. Kościuszki w Legionowie jeden z mieszkańców dokonał wycinki drzew na sąsiedniej, niezabudowanej działce. Prezydent w wydanej decyzji odstąpił od ukarania mieszkańca. Według SKO decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, jednak nie było to naruszenie rażące, które skutkowałoby unieważnieniem decyzji

Przypomnijmy. Do redakcji zgłosili się mieszkańcy, którzy twierdzą, że pod koniec 2019 r. z jednej z pustych działek przy ul. Kościuszki wycięto nielegalnie kilka drzew. Z ich relacji wynika, iż na teren pustej działki weszło dwóch mężczyzn z piłami spalinowymi i zaczęło wycinać drzewa. Kierować nimi miał właściciel sąsiedniej działki.
1 dąb i 4 brzozy

Z przeprowadzonych przez mieszkańców oględzin wynika, iż wycięto 1 dąb oraz 4 brzozy. Obwody ściętych pni drzew to, w przypadku dębu 73 cm oraz brzóz ponad 130 cm. Pocięte pnie przerzucono na sąsiadującą działkę. Zdaniem naszych rozmówców, drzewa były zdrowe i nikomu nie zagrażały. Sprawę zgłoszono na policję oraz do Urzędu Miasta. Według informujących nas o wycince mieszkańców, wszczęcie i prowadzenie w tej sprawie postępowania utrudniał fakt kłopotów ze znalezieniem właściciela działki, na której wycięto drzewa.

Urząd nic nie zlecał

Jak udało nam się ustalić, Urząd Miasta Legionowo stwierdził, że nie zlecał wycinki drzew na tej pustej działce, ani nie został o niej wcześniej poinformowany. W tej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne przeciwko osobie, która dokonała wycinki. Finalnie wydano jednak decyzję, w której odstąpiono od wymierzenia kary administracyjnej. Urząd tłumaczył, że właściciel sąsiedniej nieruchomości wyciął suche drzewa zagrażające jego domowi, co było przesłanką do podjęcia takiej decyzji.

Naruszenie prawa?

Decyzja wydana przez Urząd Miasta, według interweniujących w tej sprawie mieszkańców, została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Ich zdaniem, kierownik Referatu Ochrony Środowiska kompletnie zignorował istniejący w sprawie materiał dowodowy. A swoją decyzję oparł jedynie na wyjaśnieniach osoby, która wycięła drzewa. W związku z powyższym, mieszkańcy złożyli skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) celem stwierdzenia nieważności wydanej decyzji administracyjnej.

Decyzja wydana z naruszeniem prawa

W lutym br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję prezydenta o nie nakładaniu kary pieniężnej za wycinkę drzew. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do decyzji SKO, skład orzekający uznał, iż decyzja prezydenta została wydana z naruszeniem prawa. Okazało się jednak, że według SKO nie było to naruszenie rażące. A tylko w przypadku takiego naruszenia, Kolegium mogłoby stwierdzić nieważność wydanej decyzji.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *