LEGIONOWO. NIEoznakowane przejście przy osiedlu Batorego

2023-05-01 12:26:28

Mieszkańcy os. Batory zwrócili się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie przy ul. Warszawskiej 30 dwóch zniszczonych znaków drogowych przy przejściu dla pieszych. Jak się okazuje GDDKiA zwracała się wielokrotnie do Urzędu Miasta w tej sprawie. Pierwsze pismo miało być wysłane już w 2021 r.

W swoim piśmie mieszkańcy osiedla Batory wnioskowali o ustawienie dwóch znaków drogowych znaku D-6 oznaczającego „przejście dla pieszych” oraz znaku C13/16 „koniec drogi dla rowerów”. Jak się jednak okazuje, zdaniem GDDKiA zarządcą drogi jest Urząd Miasta w Legionowie oraz prezydent i to oni są odpowiedzialni za ustawienie znaków.

Skierowali pisma do Ratusza

W swojej odpowiedzi GDDKiA odpowiedziała, że „kierujący się ważnym interesem społecznym, które wyznacznikiem jest bezpieczeństwo nie chronionych uczestników ruchu, tutejszy oddział (Boża Wola) wystosował pisma do Prezydenta Miasta Legionowa o właściwe utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń brd (bezpieczeństwa ruchu drogowego) na ul. Warszawskiej.” Z pisma wynika, że do Urzędu Miasta w Legionowie trafiło już 6 pism w tej sprawie, pierwsze w 2021 r.

Urząd obija piłeczkę

Zdaniem Urzędu Miasta wskazywana przez mieszkańców droga znajduje się w pasie serwisowym Drogi Krajowej 61, w związku z czym Urząd Miasta nie ma uprawnień do zarządzania nią. Jednocześnie Ratusz twierdzi, że kilkukrotnie zgłaszał do GDDKiA pilną naprawę znaków oraz dbanie o bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym. Przepychanka trwa. Będziemy wracać do sprawy.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *