LEGIONOWO. Nowy garaż PWK na terenie punktu zlewnego

2022-09-14 8:34:55

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. od wielu lat stawia na rozwój inwestycyjny, który podnosi bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług. Ponadto inwestuje we własną infrastrukturę, która umożliwia w każdych warunkach użycie posiadanego sprzętu. Sprzęt PWK ze względu na charakter Przedsiębiorstwa musi być utrzymywany zawsze w stanie pełnej gotowości. Aby  zachować  bezpieczeństwo  realizacja  budowy  garażu  staje  się  priorytetowa

Na terenie Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie przy ul. Władysława Sikorskiego 8 trwa obecnie budowa budynku garażowego dla samochodów WUKOpojazdów asenizacyjnych oraz sprzętu ciężkiego. W budynku znajdzie się również zaplecze socjalne dla pracowników PWK „Legionowo” Sp. z o.o. obsługujących cały Punkt Zlewny. Od frontu budynku powstanie plac manewrowy z parkingiem dla pracowników.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i były prowadzone systemem gospodarczym przez pracowników PWK. Najpierw rozpoczęto od wykonania wykopu. Teren pod fundamenty budynku okazał się bardzo trudny. Stwierdzono składowisko gruzu oraz stare wysypisko śmieci. To wszystko trzeba było usunąć. Wymagało to wywozu około 100 wywrotek zanieczyszczeń. Po czym nawieziono około 50 wywrotek nowego gruntu i dokonano jego zagęszczenia. Na tak przygotowanym terenie wykonano fundamenty żelbetowe i żelbetowe ściany fundamentowe budynku. Wszelkie przejścia, dylatacje i łączenia zabezpieczono specjalistyczną izolacją wodoszczelną. Wykonano również  żelbetowy kanał rewizyjny dla samochodów. Wykonane zostały ściany budynku wymurowane z porotermu z rdzeniami żelbetowymi. Już niebawem wykonane będzie pokrycie dachu budynku oraz wstawione zostaną drzwi garażowe i okna. Zespół garażowy przewidziany jest na 5 oddzielonych od siebie ścianami murowanymi stanowisk postojowych. Miejsca garażowe będą przystosowane również do ładowania samochodów elektrycznych, powstaną tam specjalne stacje dokujące.

Powstające zaplecze socjalne będzie dwu kondygnacyjne. Na parterze w części socjalnej budynku będzie mieścił się pokój biurowy, pokój śniadań, toaleta, wydzielony zostanie węzeł cieplny z osobnym wejściem. Dodatkowo ciepło i prąd dla budynku będą pozyskiwane ze zbudowanej wcześniej przez Spółkę farmy fotowoltaicznej. Na piętrze w części socjalnej powstanie szatnia brudna, szatnia czysta oraz natryski. Ponadto będzie się tam mieścił mały aneks na sprzęt porządkowy. Wysokość budynku nie będzie przekraczać 10 metrów. Powierzchnia całkowita budynku to 465 m2, a kubatura 2300 m3.

Cały teren na którym wodociągi legionowskie budują garaż to teren Punktu Zlewnego Ścieków „Łajski” w Legionowie na którym obecnie znajduje się wiata gospodarcza docelowo do wyburzenia, parterowy pawilon socjalno – biurowy do obsługi punktu zlewnego, który również będzie wyburzony, przepompownia ścieków, komora zasuw na kolektorze tłocznym, stacja zlewcza dwustanowiskowa, sitopiaskownik, poletko osadowo – ociekowe.

„Należy podkreślić, że od niedawna cały Punkt Zlewny zaopatrywany jest w energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej wybudowanej przez PWK „Legionowo” na sąsiedniej działce, co w dobie wysokich podwyżek cen prądu oraz gazu było bardzo przemyślaną inwestycją. Wystarczy powiedzieć, że za ostatni miesiąc wielkość produkcji farmy zbilansowała zapotrzebowanie urządzeń Punktu Zlewnego i zlokalizowanej tam pompowni.” – mówi Grzegorz Gruczek Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o.

Źródło: www.pwklegionowo.com

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *