Facebook


LEGIONOWO. Odszkodowania za drogi

2016-10-31 11:34:44

Pomimo starań władz miasta aby byli właściciele nie otrzymali odszkodowań za fragment ich działek zajętych pod drogi publiczne, odszkodowania te są wypłacane. Do tej pory wypłacono 379 odszkodowań na łączną kwotę 23 mln 853 tys. zł.

W dniu 1 stycznia 1999 r. fragmenty prywatnych działek, które były zajęte pod drogi publiczne, na podstawie ustawy o reformie administracji publicznej, przeszły na własność jednostek samorządu, w tym Gminy Legionowo. Ich właściciele mogą ubiegać się o odszkodowania, pod warunkiem, że złożyli odpowiedni wniosek w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

Trybunał nakazał płacić
Zawiła procedura oraz opór gmin przed wypłacaniem odszkodowań spowodowały, że pierwsze odszkodowania np. w Legionowie zostały wypłacone dopiero w połowie 2009 r. Wcześniej władze miasta wszelkimi sposobami usiłowały uniknąć tego obowiązku. Między innymi zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że przepisy nakazujące wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli są niezgodne z Konstytucją. Wyrok Trybunału z 19 maja 2009 r. był jednak dla władz Legionowa niekorzystny. Dlatego pierwsze odszkodowanie Legionowo wypłaciło już kilka miesięcy później.

Wypłacono 1/3 odszkodowań
Od tamtego momentu do tej pory, a więc przez 7 lat, Gmina Legionowo wypłaciła odszkodowania ustalone łącznie w 379 decyzjach administracyjnych. Do początku września 2016 r. suma wypłaconych odszkodowań wyniosła 23 mln 853 tys. zł Warto jednak przypomnieć, że wszystkich wniosków o odszkodowania wpłynęło ok. 1200, a więc 3 razy więcej. Ich realizacja może jeszcze długo potrwać, ponieważ dotychczas średnio wypłacano ok. 60 odszkodowań rocznie.

Nie pomagają byłym właścicielom
Władze nie spieszą się również z wypłatami, a często także je utrudniają. Prezydent miasta Legionowo w 176 przypadkach skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia odwołań od decyzji starosty legionowskiego ustalających odszkodowania. W 51 przypadkach prezydent kwestionował również decyzje wojewody mazowieckiego stwierdzające przejście działek zajętych pod drogi publiczne na własność Gminy Legionowo. Łącznie prezydent skierował także 112 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 60 skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Maciej Lerman

mlerman@tio.com.pl

Komentarze

2 komentarze

  1. Eryk architekt odpowiedz

    a SWOJĄ DROGĄ CIEKAWE ILE WSZYSCY PŁACIMY ZA TE DŁUGOLETNIE GIERKI ROMANA

  2. Marek odpowiedz

    Roman zaneguje wszystko co zamiast trafiać do jego kasy musi zostać oddane ludziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *