LEGIONOWO. Odszkodowania za drogi – płacą opornie

2021-10-02 1:36:05

Władze Legionowa bardzo opornie wypłacają mieszkańcom odszkodowania za działki, których zostały zajęte pod drogi publiczne. Jak wynika z informacji Urzędu Miasta, na 1200 złożonych wniosków, przez ponad 11 lat wypłacono tylko
430 odszkodowań…

W 1999 r. na mocy ustawy o reformie administracji publicznej fragmenty prywatnych działek, które były zajęte pod drogi publiczne, przeszły na własność jednostek samorządu, w tym Gminy Legionowo. Ich właścicielom należą się odszkodowania za odebraną własność. Warunkiem było złożenie odpowiedniego wniosku w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. W Legionowie złożono łącznie ok. 1200 takich wniosków o wypłatę odszkodowania.

Nie chcą wypłacać

Procedura prowadząca do uzyskania odszkodowania jest dość skomplikowana. Najpierw należało złożyć wnioski do starosty i wojewody. Następnie starosta zleca wycenę oraz wydaje decyzję, w której ustala wysokość odszkodowania. Na tym postępowanie powinno się skończyć i mieszkańcy powinni otrzymać pieniądze. Tak też się dzieje w innych miejscowościach, np. w Nowym Dworze Mazowieckim czy ostatnio w Jabłonnie. Również Starosta Legionowski wypłaca bez problemów odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe. Jednak zupełnie inna sytuacja jest z odszkodowaniami za działki zajęte pod drogi gminne w Legionowie. Tutaj prezydent od lat próbuje różnych sposobów, aby nie wypłacić mieszkańcom należnych odszkodowań albo przynajmniej znacząco zmniejszyć ich wysokość i opóźnić wypłatę.

Odwołania w nieskończoność

Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski wielokrotnie wypowiadał się publicznie, że jego zdaniem mieszkańcy nie powinni otrzymywać żadnych odszkodowań za drogi. I długo odszkodowań tych nie wypłacał, aż do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w 2009 r. Trybunał stwierdził wówczas, że Gmina Legionowo ma obowiązek wypłacić odszkodowania mieszkańcom. I dopiero wtedy ruszyły wypłaty. Prezydent nie zaakceptował jednak w pełni tego orzeczenia i nadal kwestionuje decyzje ustalające odszkodowania. Dlatego wniósł łącznie ponad 180 odwołań od decyzji Starosty Legionowskiego przyznających odszkodowania, 60 odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego, 115 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i 60 skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Często tylko po to, aby mieszkańcy nie otrzymali szybko odszkodowań. Okazało się bowiem, że zdecydowana większość tych odwołań i skarg była nieskuteczna, ale spowodowały one znaczne opóźnienie wypłat.

Wymyślił nowy sposób

Odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne mogły być wypłacane już od 2001 r. jednak z powodu destrukcyjnych działań urzędników, Gmina Legionowo pierwszej wypłaty dokonała dopiero w 2009 r. Na początku odszkodowania były wypłacane w takiej wysokości, jaka wynikała z wyceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie starosty. Dlatego były one znacznie wyższe od tych wypłacanych obecnie. Prezydent w pewnym momencie wymyślił jednak sposób, aby płacić mniej niż wynikało to z wyceny. Po wykonaniu wyceny, za pośrednictwem urzędników, osobom uprawnionym do otrzymania odszkodowań przekazywano sugestie, aby zapisali się na dyżur do prezydenta…

Oficjalne sami się zrzekli

Tłumaczono im, że jeśli w decyzji starosty zostanie wpisana wysokość odszkodowania ustalona przez rzeczoznawcę, to prezydent nie wypłaci takiego odszkodowania i będzie się w nieskończoność odwoływał. Dlatego lepiej, aby sami poszli do prezydenta i ustalili z nim, jaką wysokość odszkodowania jest on w stanie zaakceptować. W wyniku takich „propozycji nie do odrzucenia” co najmniej kilkadziesiąt osób udało się na rozmowę z prezydentem. Później większość z nich została poproszona o napisanie, pod dyktando oświadczeń, w których zrzekli się części należnych im odszkodowań. Oficjalnie prezydent nie miał z tym nic wspólnego, a inicjatywa miała pochodzić od samych mieszkańców. W efekcie, kilkadziesiąt rodzin „na własną prośbę” otrzymało niższe odszkodowania.

Zapłacili 25 milionów zł

Łącznie od 2009 r., czyli przez ponad 11 lat, Gmina Legionowo wypłaciła ponad 430 odszkodowań za działki zabrane pod drogi na łączną kwotę ponad 25 mln. 841 tys. zł (stan na 31 marca 2021 r.) Najwyższe jednostkowe odszkodowanie wyniosło 354 tys. zł. Natomiast najwyższa cena za 1 m2 działki, jaką ustalono na potrzeby wypłaty odszkodowania, wyniosła 479 zł za 1 m2.
Warto również dodać, że osobom, które otrzymały odszkodowania z opóźnieniem, spowodowanym skargami Gminy na ostateczne decyzje starosty, należą się jeszcze odsetki. Uprawnieni mogą się o nie ubiegać w osobnym postępowaniu.

Maciej Lerman
Tel: 666 390 939

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *