LEGIONOWO. Czy odwołają Smogorzewskiego

2023-02-24 6:15:27

Radni opozycji, na prośbę mieszkańców, podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta 15 lutego br. złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego

W uzasadnieniu wniosku czytamy:

„Radni koalicji rządzącej popierając budowę stacji składowania i przeładunku śmieci w Legionowie, dwukrotnie zawiedli zaufanie mieszkańców. Najpierw w głosowaniu na sesji Rady Miasta 30.11.2022 roku głosując za przyjęciem uchwały w tej sprawie i powtórnie 08.02.2023 r. głosując przeciwko jej uchyleniu. Zrobili to wbrew woli mieszkańców, którzy protestowali obawiając się o swoje zdrowie i życie, a także domy, często stanowiące dorobek życia”.

Tak jak chciał prezydent

Według wnioskodawców, tak nieprzejednana postawa radnych wynikała ze stanowiska prezydenta Romana Smogorzewskiego, który publicznie wyraził je na sesji Rady Miasta 08.02.2023 r. Pomimo głosów wielu mieszkańców w czasie obrad, proszących o zmianę decyzji uznał, że nie ma do tego powodu. Należy podkreślić, że pod protestem przeciwko „przeładowni śmieci” podpisało się ponad 1300 osób. To mieszkańcy Osiedla Młodych oraz okolic ulic Suwalnej i Olszankowej, gdzie dominuje intensywna zabudowa jednorodzinna oraz szeregowa. Ich zdaniem, składowanie śmieci na otwartej przestrzeni, to ryzyko wzrostu zachorowalności oraz pogorszenie komfortu życia mieszkańców.

Poplecznictwo i kolesiostwo

Napisali oni, we wniosku o odwołanie prezydenta również, że legionowski samorząd przez ostatnie lata stał się źródłem zjawisk powszechnie uznawanych za naganne, a jego funkcjonowanie opiera się na protekcji, poplecznictwie, kolesiostwie i koneksjach. A także, iż w Legionowie powstał swoisty układy ludzi władzy wzajemnie się wspierających, którzy coraz mniej interesują się sprawami mieszkańców i rozwiązywaniem problemów lokalnej społeczności. Natomiast radni zatrudnieni są w miejskich spółkach, podległych ratuszowi instytucjach, placówkach oświatowych, urzędach. Są również tacy, którzy korzystają z mienia gminnego do swojej działalności gospodarczej. W ten sposób, radni są uzależnieni od dobrej woli prezydenta Romana Smogorzewskiego i dlatego głosują tak jak on tego oczekuje. A to daje prezydentowi Smogorzewskiemu dużą swobodę działania, gdyż zawsze może liczyć na poparcie „swoich radnych”.

Sprawa prywatnej działki

We wniosku radni przypominają również sprawę sprzedaży należącej do prezydenta działki przy ulicy Kozietulskiego. Transakcją tą zainteresowała się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga i wskazując na liczne nieprawidłowości, do jakich doszło w ratuszu. Pismo skierowano w tej sprawie również do wiadomości Rady Miasta. Prezydent odmówił wówczas wyjaśnień w tej sprawie, z pełnym poparciem „swoich radnych”.

Zabroniona działalność

Wspomnieli także o uczestnictwie prezydenta w licytacjach komorniczych, w wyniku których dokonywał on transakcji zakupu kolejnych nieruchomości. Działalność ta stanowi istotną część aktywności zarobkowej prezydenta Romana Smogorzewskiego. Obejmuje ona również długoterminowy wynajem, tak jak w przypadku lokalu użytkowego przy ulicy Piłsudskiego wykorzystywanego na działalność bankową. Według wnioskodawców odwołania Smogorzewskiego, pozostaje pytaniem bez odpowiedzi, czy działalności tej nie należy uznać za działalność gospodarczą, której prowadzenie na stanowisku prezydenta miasta jest prawnie zabronione.

Wyprowadzanie gminnego majątku

Według wnioskodawców, prezydent Smogorzewski stał również za projektem powołania w 2013 r. Spółki KZB Legionowo i przekazania majątku gminnego wartego wówczas ok. 200 mln zł. Teraz zgodnie z prawem pełniąc jednoosobowo funkcję Zgromadzenia Wspólników może dysponować tymi nieruchomościami należącymi do Spółki, bez zgody Rady Miasta. Tak było na przykład ze sprzedażą działki przy ulicy Parkowej, bez przetargu, że spłatą rozłożoną na wiele lat. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że transakcja ta była przykładem nagannym wyprowadzania majątku gminnego do prywatnych podmiotów, z pominięciem kontroli Rady Miasta.

Wbrew woli mieszkańców

Ponadto powodem wniosku o odwołanie prezydenta jest jego postawa wobec problemów, które dotykają mieszkańców Legionowa. Prezydent Smogorzewski zdaje się ich nie dostrzegać. Pomimo faktu, że Legionowo stało się najgęściej zaludnionym miastem w Polsce, nie podejmował on żadnych działań w kierunku zatrzymania procesu dogęszczania zabudowy.
Zdaniem wielu mieszkańców, dzięki postawie władz, zabudowa szeregowa może trwać w najlepsze. A wypowiedzi prezydenta i jego zastępców świadczą o tym, ze wbrew woli mieszkańców, popiera on taką zabudowę. Innym przykładem jest właśnie sprawa stacji przeładunku odpadów.
Dlatego według wnioskodawców, którzy wsłuchali się w prośby mieszkańców, konieczne jest przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydenta Smogorzewskiego.

red.

Pełna treść uzasadnienia – KLIKNIJ

 

Komentarze

8 komentarzy

 1. Marian odpowiedz

  Dostanie kiedyś porządny łomot to sam ustąpi

 2. Mieszkaniec odpowiedz

  Bicie piany, a i tak z odwołania prezydenta nici. Choć zapewne za chwilę farma trolli z III będzie chórkiem piać za wydaniem w błoto poeniędzy na referendum które nie będzie wiążące po to tylko aby zrobić cyrk.

  1. Victor odpowiedz

   I to ta farma trolli zebrała ponad 1300 podpisów i to farma przyszłą na posiedzenia i Rady Miasta i Komisji? Mieszkańcu, trochę inteligencji w tej propagandzie, proszę

  2. Daro odpowiedz

   A to teraz farma trolli z III Parceli? Otóż nie, to są MIESZKAŃCY którzy chyba po raz pierwszy historii tego miasta potrafili się tak zorganizować i zintegrować do tego stopnia że zaczęli wygrywać z systemem
   A to już jest poważne zagrożenie dla wzajemnych układów i układzików

   1. Daro odpowiedz

    Otóż tak, farma trolli. A co do wygrywania to zbyt dużo samozachwytu bo efekty mierne.

    1. Daro odpowiedz

     Nie od razu Kraków zbudowano, najbardziej budujące w tym wszystkim jest to że bardzo dużo mieszkańców przeszło skróconą lekcję demokracji, na własnej skórze doświadczyło skali kłamstw, propagandy pochodzącej z UM
     To nie jest już garstka ludzi których można zakrzyczeć, wyśmiać i oczernić

  3. Mart odpowiedz

   A jakby wynik referendum był na korzyść Romana, to tez by nie bylo wiążące? 😉

   1. Daro odpowiedz

    A to wtedy byłby argument że “lud” kocha swojego wodza i trzeba to uszanować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *