LEGIONOWO. Podwyżka cen biletów na basen

2019-09-02 9:12:55

Od 15 sierpnia na legionowskich pływalniach (tj. na pływalni Wodne Piaski oraz pływalni miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11) wprowadzono nowy cennik korzystania z usług


Jak poinformowało KZB na wzrost cen wpłynęły: wzrost kosztów zakupu wody, energii elektrycznej oraz cieplnej. Dodatkowo władze pływalni „Wodne Piaski” podjęły decyzję o rezygnacji z prowadzenia kursów pływania oraz innych zajęć zorganizowanych. Zamiast prowadzić je samodzielnie, pływalnia zamierza wynajmować tory szkółkom pływackim. Ponadto wprowadzono do regulaminu sanitarno-przeciwepidemiologiczny punkt o karach za zanieczyszczenie wody w basenie. „Opłata dodatkowa za zanieczyszczenie wody w nieckach basenowych lub jacuzzi kałem, moczem lub wymiocinami wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), przy czym za zachowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia odpowiedzialni są opiekunowie prawni”. Władze pływalni jego wprowadzenie tłumaczą stosunkowo częstymi przypadkami zanieczyszczania wody przez użytkowników, skutkujące koniecznością jej oczyszczenia, a co za tym idzie wyłączeniem basenu z eksploatacji. Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. EB odpowiedz

    No to jakie są te nowe ćeny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *