LEGIONOWO. Ponowne wyłożenie planu dla „Bukowca A”

2022-05-04 8:05:13

Od 29 kwietnia do 26 maja br. w Urzędzie Miasta po raz kolejny zostanie wyłożony do wglądu dla mieszkańców Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tzw. „Bukowca A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Osoby chcące zapoznać się z planem są proszone o wcześniejsze zgłoszenie planowanej wizyty pod nr tel. 22 766 40 60. Dyskusja publiczna nt. uwag do projektu odbędzie się 20 maja br. o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta. Wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi do planu oraz prognozy odziaływania należy zgłosić do 9 czerwca br. (włącznie).

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *