Facebook


LEGIONOWO. Powody wznowienia śledztwa

2017-07-13 6:57:47

Prokuratora Okręgowa Warszawa-Praga ma ponownie zbadać sprawę bezprzetargowej sprzedaży działki przy ulicy Parkowej oraz przekroczenia uprawnień przez prezydenta miasta Legionowo. Podjęcie umorzonego wcześniej śledztwa jest wynikiem analizy akt dokonanej przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej

Po informacjach opublikowanych w „Miejscowej na weekend”, dotyczących wznowienia śledztwa wobec prezydenta miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego, zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z pytaniem o przyczyny wznowienia postępowania. Z przesłanej odpowiedzi wynika, że powodem wznowienia śledztwa jest potrzeba przeprowadzenia nowych czynności dowodowych, mających na celu m.in. pełne i dokładne ustalenie stanu faktycznego sprawy.
Jak poinformował redakcję Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła na nowo, umorzone wcześniej śledztwo w sprawie o sygnaturze PO I Ds. 98.2016, w zakresie czterech jego wątków tj.:

– przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Legionowa w związku ze zbyciem nieruchomości przy ul. Parkowej 27 tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,
– wyrządzenia spółce KZB Legionowo szkody majątkowej, poprzez nadużycie udzielonych uprawnień w związku z podjęciem czynności mających na celu wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Parkowej 27 w Legionowie tj. o czyn z art. 296 § 1 kk,
– przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, poprzez wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę centrum sportowo – szkoleniowego na części działki o numerze ewidencyjnym 49/11, obręb 33 w Legionowie, a następnie przeniesienia praw wynikających z w/w decyzji na rzecz trzech osób – wspólników spółki cywilnej tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,
– przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dokonanie nieuprawnionej zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego co do przeznaczenia terenu działek w zbiegu ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kazimierza Wielkiego, a następnie sprzedaż tych nieruchomości prywatnemu inwestorowi tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Z informacji przekazanych przez prokuratora wynika, że podjęcie na nowo śledztwa jest spowodowane wykonaniem przez Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Analiza ta wskazała zaś na potrzebę przeprowadzenia w sprawie czynności dowodowych mających na celu pełne i dokładne ustalenie stanu faktycznego, w zakresie czynów z art. z art. 231 § 1 kk oraz art. 296 § 1 kk. KT.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *