LEGIONOWO. Prezydent z absolutorium

2015-06-26 1:36:24

Na ostatniej sesji radni udzielili prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Za absolutorium głosowało 20 radnych, głosów sprzeciwu nie było.

 

Wcześniej pozytywną opinię wydały zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radni udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Legionowo za rok 2014, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2014 rok; sprawozdaniem finansowym Gminy Legionowo za 2014 r.; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; informacją o stanie mienia komunalnego oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała weszła w życie w dniu uchwalenia.

Źródło: UM Legionowo

Zdjęcie: DB

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *