LEGIONOWO. Prokuratura bada sprzedaż działki

2015-10-22 1:48:09

W grę może wchodzić działanie na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariusza, który przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, od roku do lat 10.

W dniu 1 września br. gminna działka o pow. 3 tys. m2, znajdująca się przy ul. Parkowej na terenie stadionu miejskiego, została sprzedana prywatnej spółce „Milenium”. Sprzedaży dokonała, bez przetargu, należąca do miasta spółka – KZB sp. z o.o., która miała tylko zarządzać miejskimi nieruchomościami.

Mogą wyprzedawać gminny majątek
Legionowscy radni w uchwale o przekształceniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w spółkę, ściśle określili jej zadania. Nie było tam mowy o możliwości sprzedaży należących do gminy nieruchomości. Możliwość taka pojawiła się dopiero w akcie założycielskim KZB Sp. z o.o., który zgodnie z uchwałą miał opracować prezydent miasta Legionowo. Najwyraźniej jednak prezydent Roman Smogorzewski wyszedł poza upoważnienie jakie otrzymał od rady, bo w § 16 ust. 5 aktu założycielskiego wpisał, że KZB Sp. z o.o. może zbywać nieruchomości, które zostały jej przekazane przez Gminę Legionowo. W dodatku teraz do dokonania takiej sprzedaży, spółka potrzebuje tylko zgody Zgromadzenia Wspólników, a w przypadku KZB Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników zastępuje jednoosobowo prezydent Roman Smogorzewski.

Odebrał kompetencje radzie miasta
Tak więc o sprzedaży gminnych nieruchomości przekazanych na majątek KZB, zamiast rady miasta, miałby teraz, dzięki wprowadzonym przez siebie zapisom, jednoosobowo decydować prezydent Smogorzewski. Wartość gminnych nieruchomości, jakie zostały przekazane na majątek KZB Sp. z o.o. jest niebagatelna, bo przekracza 200 mln zł. W skład tego majątku wchodzą działki gruntu, obiekty sportowe, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, a także budynki szkół i przedszkoli. Zdaniem samorządowców, z którymi rozmawialiśmy, sprzedaż gminnych nieruchomości należy do wyłącznych kompetencji rady miasta i nie może o tym decydować ani zarząd gminnej spółki, ani prezydent czy np. wójt.

Czy złamał prawo?
Znawcy samorządu twierdzą, że w przypadku powołania KZB sp. z o.o. oraz umożliwienia tej spółce zbywania, gminnych, a więc należących do wszystkich mieszkańców gminy nieruchomości, doszło do złamania prawa. Uważają, że bez wyraźnej zgody rady miasta nie można upłynniać gminnego majątku.
– Wprost mówi o tym zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i statut Gminy Miejskiej Legionowo. W obu aktach jest taki zapis, że do czasu określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, każde takie zbycie może się odbyć tylko za zgodą rady miasta (Gmina Legionowo do tej pory nie wydała aktu regulującego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości – przypis redakcji). Nie może więc o tym decydować sam prezydent, bo złamie i przepis ustawy i własny statut – twierdzi jeden z samorządowców.

Sprawa w prokuraturze
Po publikacjach TiO, o sprawie piszemy bowiem od 2 miesięcy, prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie. – Zakwalifikowałem wstępnie to postępowanie na art. 231 jako niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, natomiast w miarę trwania postępowania, to się okaże czy pozostanie tylko ten zarzut, czy prokurator uzna to jako jakieś działanie na szkodę miasta – mówi Prokurator Rejonowy w Legionowie Ireneusz Ważny. Zgodnie z art. 231 kodeksu karnego – funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast sprawca dopuszcza się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Według prokuratora rejonowego, legionowska prokuratura najprawdopodobniej wystąpi o wyłączenie jej z tego postępowania i przekazanie tej sprawy do innego rejonu, aby nie było jakichkolwiek zarzutów o stronniczość.

KAROL STELMACH

toiowo@toiowo.eu

Więcej o tej sprawie przeczytasz w naszych wcześniejszych artykułach:

WYWIAD. Wszelkie operacje na majątku gminy muszą być zaaprobowane przez Radę Miasta

ON i NIE ON. Komentujemy sprostowanie urzędu miasta ws. sprzedaży gminnej działki

LEGIONOWO. Prezydent spółka z o.o.

LEGIONOWO. Transakcja nieważna. Prezydent złamał prawo?

LEGIONOWO. Prezydent sprzedał działkę

LEGIONOWO. Ktoś zataił prawdę

LEGIONOWO. Czy mieli prawo sprzedać gminną działkę bez przetargu i zgody Rady Miasta?

LEGIONOWO. Publiczno-prywatne milczenie

LEGIONOWO. Oddali działkę żonie „księdza Mateusza”?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *