LEGIONOWO. Promocja nie jedno ma imię

2019-01-26 4:43:30

Na przestrzeni ostatnich 4 lat Referat Komunikacji Społecznej i Promocji wiele razy zmieniał swoją nazwę. Negatywne opinie mieszkańców, a nawet radnych o referacie nie robią wrażenia na władzach miasta. Co w takim razie robi Referat Komunikacji Społecznej i Promocji?


Podobnie jak część mieszkańców oraz radnych poprzedniej kadencji wątpliwości co do działania Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji miała radna Agata Zaklika. Dlatego w listopadzie u.br radna złożyła interpelację ws. działalności tego referatu.

Negatywne opinie

Interpelacja złożona została, jak czytamy w jej treści, w związku z licznymi, negatywnymi opiniami zgłaszanymi publicznie przez legionowskich radnych poprzedniej kadencji dotyczącymi stosowania niejasnych zasad i standardów stosowanych w polityce informacyjnej Urzędu Miasta Legionowo. Niejasności te miały wynikać z wybiórczego przekazywania informacji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do komunikowania społecznego. Radna stwierdziła, że taki stan rzeczy uzależniony był od sympatii lub antypatii do danej osoby.

Pierwsze słyszą

Odpowiadający na interpelację zastępca prezydenta Marek Pawlak stwierdził jednak, iż nie są mu znane negatywne opinie, o których wspomina radna. Ponadto Pawlak zwrócił uwagę, że jego zdaniem rzekome negatywne opinie pochodziły od radnych, którzy podjęli decyzję, iż będą działać w opozycji do Prezydenta Miasta i większości Rady. Ci radni mieliby krytykować wszelkie działania Urzędu, we wszystkich możliwych aspektach jego funkcjonowania. Stwierdził również, że krytyka ta była jednak całkowicie bezpodstawna, a interpelacja radnej była pierwszym sygnałem o negatywnych opiniach na temat pracy referatu.

Referat promocji ma informować

W odpowiedzi na interpelacje radnej Zakliki możemy przeczytać, że Referat Komunikacji Społecznej i Promocji ma informować mieszkańców Legionowa o działalności i funkcjonowaniu urzędu miasta, realizowanych na terenie Legionowa inwestycjach, promowania wydarzeń organizowanych przez miasto, jednostki organizacyjne i organizacje działające na terenie Legionowa. Prezydent Pawlak przekonuje również, że: „Systematycznie, w wyniku żmudnej pracy pracowników referatu, zwiększane są zasięgi dotarcia z informacją poprzez internet i media społecznościowe. W zmienionym z inicjatywy pracowników referatu miesięczniku „Puls Miasta”
mieszkańcy znajdują informacje niedostępne w innych mediach, takie jak porady, kampanie proekologiczne, czy rozkłady jazdy bezpłatnych autobusów miejskich.”

Jeden referat wiele imion

Zadania wykonywane obecnie przez Referat Komunikacji Społecznej i Promocji wcześniej wykonywały referaty o innych nazwach: Komunikacji Społecznej, a także Referat Marketingu oraz Referat Promocji i Kultury. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację radnej Zakliki, przez 4 lata zmieniała się nie tylko nazwa referatu, ale również ilość etatów. Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji, wcześniej Referatu Komunikacji Społecznej jest niezmiennie pani Tamara Boryczka. Kierownikiem Referatu Marketingu była Anna Szczepłek, zastąpiła ją pani Anna Szwarczewska, która była kolejno kierownikiem Referatu Promocji i Kultury i Referatu Kultury i Współpracy.

Paulina Nowicka

Komentarze

1 komentarz

  1. Krtek odpowiedz

    W tekście zapomniano o słynnej “Annie Krajewskiej”, jako alter ego jednej z głównych postaci dramatu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *