LEGIONOWO. Przejedziesz albo i nie?

2018-01-27 11:58:46

W poniedziałek 22 stycznia ponownie postawiono, wcześniej usunięte barierki blokujące ul. Broniewskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3. Po raz kolejny SML-W zmienia organizację ruchu na tej ulicy. Dodajmy że na odcinku od ul. Mickiewicza nie spełnia ona wymogów dla drogi jednojezdniowej dwukierunkowej, jest za wąska


W zeszły piątek (22 stycznia) interweniowała Policja, ponieważ pojazd służb miejskich nie mógł przejechać. Natomiast w sobotę (gdy Broniewskiego była otwarta) doszło tam do uszkodzenia dwóch samochodów.

I tak zapłacą spółdzielcy

Na ul. Broniewskiego przy SP Nr 3 najpierw wycięto barierkę blokującą przejazd samochodów. Następnie na drodze, przed przejściem i za nim, zainstalowano ograniczniki ruchu i dodano barierki przy obu stronach przejścia dla pieszych. W poniedziałek jednak ponownie zainstalowano barierki zamykające ruch dla samochodów przy SP Nr 3. Co się wydarzyło? Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że zainterweniowali sami mieszkańcy i radny miejski Andrzej Kalinowski. Rodzi się też też pytanie jak miała wyglądać organizacja ruchu? Po co w takim razie instalowano ograniczniki prędkości i wycinano barierki, aby je ponownie zainstalować i zamknąć ruch na ul. Broniewskiego? Ale jakie ma to znaczenie dla władz SML-W, zapewne i tak zapłacą za to spółdzielcy.

Radny Kalinowski interweniuje

W sprawie likwidacji barierek uniemożliwiających przejazd przy SP Nr 3 interpelację do prezydenta miasta złożył Radny Andrzej Kalinowski. Podniósł on w niej m.in. problematykę bliskości placówek oświatowych tj. przedszkoli Nr 6 i Nr 10, gimnazjum salezjańskiego, Szkoły Podstawowej Nr 3 i ryzyka jakie niesie dwukierunkowy ruch na ul. Broniewskiego, na całym jej odcinku.

Mieszkańcy i tak parkują

Przy dawnym korcie SML-W zrobiło sobie wjazd na teren inwestycji. Barierkami ogrodzono kilka miejsc parkingowych. Nie ma tam żadnego oznaczenia, po prostu samochody blokują ulicę. Deficyt miejsc parkingowych i brak jakiejkolwiek informacji o organizacji ruchu powoduje, że mieszkańcy i tak tam parkują. Niektórzy z nich zdejmują deski z barierek i na „zajętych przez SML-W” miejscach parkingowych stawiają swoje samochody. No ale gdzie maja parkować? Administracja osiedla wywiesiła na drzwiach klatek schodowych informację z prośbą o nieparkowanie samochodów przy ul. Broniewskiego do dnia 28 lutego br. Jest to o tyle ciekawe, bo Administracja osiedla nie jest inwestorem ani organem zatwierdzającym lub opiniującym organizację ruchu.

Kto odpowiada za organizację ruchu

Za organizację ruchu odpowiada inwestor, czyli legionowska spółdzielnia mieszkaniowa. Opiniuje ją prezydent miasta, a zatwierdza starosta. Zadaliśmy pytania dotyczące organizacji ruchu przy ul. Broniewskiego staroście legionowskiemu. Do momentu zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wielokrotne zmiany organizacji ruchu, brak informacji na ten temat, powodują dezorganizacje ruchu na osiedlu, ale włodarze miasta, powiatu i spółdzielni mieszkaniowej nie zaprzątają sobie tym głowy.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *