LEGIONOWO. Przeładunek i magazynowanie odpadów na Łajskach

2020-10-13 5:23:12

Władze zastrzegają, że firma MS-EKO będzie mogła przeładowywać i magazynować tylko śmieci z Legionowa. Budowa spalarni odpadów jest zawieszona

Trzy tygodnie temu pisaliśmy o tym, że po mieście krążą plotki o planach budowy sortowni i bazy przeładunkowej śmieci na działce przy ul. Sikorskiego, przylegającej do miejskiej ciepłowni (PEC Legionowo Sp. z.o.o.). Teraz do Urzędu Miasta w Legionowie wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji

Pojawił się wniosek

Kilka dni po naszej publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pojawiła się informacja o złożeniu przez firmę MS-EKO Sp. Z.O.O. Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu przeładunku i magazynowania odpadów na działkach ewidencyjnych 3/13 i 3/18 zlokalizowanych przy ul. Szarych Szeregów i Sikorskiego w Legionowie. Z wniosku wynika, że przedstawiciele firmy MS-EKO Sp. Z.O.O. szykują się do budowy w Legionowie bazy przeładunkowej i magazynów na odpady.

Szykowali się do przebudowy?

Zgodnie z informacjami jakie udało nam się uzyskać ze Starostwa Powiatowego wynika, że w ub. roku Starosta Legionowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w celu zmiany kierunku przepływu ścieków przy ul. Szarych Szeregów. A także w 2020 r. wydał pozytywną opinię w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do placu gospodarowania odpadami oraz rozbiórkę baraku z wagą, na terenie działki ewidencyjnej nr 19/4, 19/1, 3/13 obręb 70 w Legionowie. Firmie zezwolono w związku z tym na przeprowadzenie wycinek drzew na ww. działkach. Może to oznaczać, że firma od dłuższego czasu szykuje się do budowy punktu przeładunkowego lub sortowni.

Miasto może rozwiązać umowę?

Jak wynika z doniesień medialnych planowana przez MS-EKO budowa punktu przeładunkowego nie jest powiązana z planowaną przez miasto budową spalarni. MS-EKO na mocy umowy podpisanej z KZB Legionowo jest dzierżawcą terenu pomiędzy ul. Sikorskiego i Szarych Szeregów i Olszankową. Umowa jest obwarowana różnego rodzaju zakazami, które m.in: zabraniają składowania odpadów innych niż z Legionowa. Jeżeli wierzyć rzecznikowi ratusza, jeśli miejska spółka KZB uzna, że działania firmy są niezgodne z umową może ją rozwiązać z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Spalarni nie będzie?

Zdaniem Smogorzewskiego budowa małej spalarni coraz bardziej się oddala. A wszystkiemu winny jest rząd, który „co chwilę zmienia zdanie w sprawie zagospodarowania odpadów”. Takie tezy Smogorzewski snuł na ostatniej sesji Rady Miasta. Zdaniem prezydenta w tej chwili to bardzo ryzykowna inwestycja. Szczególnie, że do tej pory Urząd Miasta nie otrzymał odpowiedzi z Ministerstwa Klimatu, do którego projekt budowy spalarni złożyło miasto.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *