LEGIONOWO. Przeniosą stację trafo ze skrzyżowania ulic Jana Pawła I i Baczyńskiego!

2022-04-04 5:57:15

Stacja trafo znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła I i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zostanie przeniesiona. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się transformator porozumiał się z Polską Grupą Energetyczną (PGE)


Kłopot ze stacją transformatorową, która znajduje się na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła I i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, polegał na problemach z wpuszczaniem pracowników PGE do trafo. Właściciel terenu nie zawsze wpuszczał ich na swoją działkę. To powodowało przedłużanie się awarii. Teraz zawarto ugodę, która gwarantuje zażeganie tych kłopotów, bowiem PGE do końca 2023 r. przeniesie stację na sąsiednią nieruchomość przylegającą do ul. Baczyńskiego. Teren należy również do tego samego właściciela, który udostępnił ją nieodpłatnie pod postacią służebności przesyłu. W zamian za to, uzyskał teren na budowę obiektu mieszkalno-usługowego. Ugoda zakłada również zobowiązanie go, do natychmiastowego wpuszczania ekipy naprawczej na teren, na którym teraz stoi stacja.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *