LEGIONOWO. Radni wystąpili o obniżkę diet. Nie godzą się na taką podwyżkę

2021-11-26 8:37:13

Radni: Dariusz Petryka, Sławomir Traczyk, Mirosław Grabowski oraz Bogdan Kiełbasiński złożyli projekt uchwały ws. obniżki drastycznie podniesionych
na ostatniej sesji diet


Na ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 27 października br. podjęto uchwałę podwyższającą diety radnych Rady Miasta Legionowo o 60%. Zdaniem czwórki radnych, tak drastyczna podwyżka budzi uzasadniony sprzeciw społeczny mieszkańców Legionowa. Dlatego ich zdaniem, należy powrócić do wysokości diet obowiązujących wcześniej, a nawet rozważyć obniżenie stawek diet.
Celem zaproponowanej przez nich uchwały jest:
1. Obniżenie diet drastycznie podwyższonych na sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 27 października 2021 r.
2. Ograniczenie diet radnych w przypadku, gdy w danym miesiącu odbywa się więcej niż jedna sesja Rady Miasta lub więcej niż jedno posiedzenie danej komisji.

WD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *