LEGIONOWO. Sąd Najwyższy nie zmieni wyroku ws. Milenium – To i Owo

2021-07-02 3:44:30

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej wspólników spółki Milenium przeciwko wydawcy tygodnika Mazowieckie To i Owo, ponieważ nie znalazł podstaw do jej przyjęcia

Przypomnijmy. W sprawie tej chodziło o cykl artykułów dotyczących działki przy ul. Parkowej, wydzielonej z terenu stadionu miejskiego, którą należąca do miasta spółka KZB sprzedała prywatnej spółce Milenium. O sprawie tej zaczęliśmy pisać w czerwcu 2015 r. uznając, że za plecami mieszkańców, a także Rady Miasta dochodzi do wyprzedaży gminnego majątku.
Mimo, że nasze artykuły dotyczyły głównie nieprawidłowości w działaniach władz miasta, to proces wydawcy To i Owo Pawłowi Kozerze wytoczyli wspólnicy spółki Milenium, którzy byli beneficjentami transakcji sprzedaży użytkowania wieczystego działki przy ul. Parkowej. Zażądali oni m. in., w ramach zadośćuczynienia, zapłaty 100 tys. zł za naruszenie ich dóbr osobistych. Zażądali również opublikowania oświadczeń z przeprosinami w tygodniku „Miejscowa na weekend” oraz w serwisie www.gazetapowiatowa.pl, na koszt pozwanego. Chcieli także usunięcia 16 artykułów wraz z komentarzami z serwisu internetowego www.toiowo.eu.
W sprawie tej orzekał najpierw orzekał Sąd Okręgowy, a później Sąd Apelacyjny w Warszawie. We wrześniu 2019 r. sąd ten wydał prawomocny wyrok, w którym stwierdził, że artykuły publikowane w To i Owo nie tylko zawierały prawdę, ale także zawarte w nich oceny były uzasadnione. Dlatego oddalił wszystkie żądania pozwu i apelacji oraz obciążył wspólników spółki Milenium kosztami procesu.
Skarga złożona do Sądu Najwyższego była próbą podważenia tego wyroku. Sąd Najwyższy 16 kwietnia br. odmówił jednak przyjęcia skargi uznając, że nie ma ona uzasadnionych podstaw.
Więcej o sprawie napiszemy za tydzień…

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *