LEGIONOWO. Skatepark na stadionie będzie powiększony o lasek?

2019-11-25 8:42:51

Za około miesiąc poznamy nowy projekt rozbudowy skateparku na miejskim stadionie. Możliwe, że obiekt zostanie powiększony o lasek znajdujący się nieopodal. Przeciwko temu pomysłowi na pierwszych konsultacjach była młodzież


W wytycznych dla projektantów pojawiły się sugestie, aby doposażyć obiekt w nowe urządzenia. Chodzi przede wszystkim o: bowle („misy” basenowe), minirampy, piramidy i quartery (urządzenia te służą do rozpędzania się). Zasugerowano także wyremontowanie tych istniejących już urządzeń. Ponadto zaplanowano wykonania nowej, bezpiecznej i trwałej nawierzchni, ogrodzenia obiektu oraz poprawienie jego oświetlenia. Podczas planowania przebudowy skateparku nie wykluczono również powiększenia obiektu. Tu padł pomysł wycinki znajdującego się nieopodal lasku. W tym przypadku młodzież zwróciła uwagę, że taka rozbudowa obiektu nie musi odbywać się kosztem usuwania drzew, co sugerowali podczas konsultacji przedstawiciele władz miasta. Wskazywali, że można wykorzystać na ten cel wyasfaltowany plac, który przylega do budynku szkoły przy ul. Parkowej. Niestety władze miasta udostępniły ten teren prywatnej spółce. Władze miasta chcą również, aby na odnowionym obiekcie nie zabrakło nowoczesnych siedzisk i obiektów małej architektury oraz zapewnienia na nim różnorodnych przeszkód dla starszych, jak i młodszych użytkowników. W projekcie ma znaleźć się również miejsce na dostosowane dojścia do trybun stadionu do potrzeb osób korzystających ze skateparku.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *