LEGIONOWO. Skutki opóźnienia wypłat odszkodowań za drogi

2018-10-07 3:36:30

Należy się waloryzacja i odsetki – Miasto musiało już wypłacić ponad 200 tys. zł
Niechęć władz do wypłacania mieszkańcom odszkodowań za działki zajęte pod drogi publiczne powoduje straty w budżecie miasta. Z powodu odwołań i skarg prezydenta, miasto musi wypłacać oprócz samych odszkodowań, także waloryzację oraz odsetki za opóźnienie wypłat

Maciej Lerman

Byłym właścicielom działek, których części zostały zajęte pod drogi publiczne, przysługują odszkodowania od Gminy. Przez ostatnie 10 lat, na podstawie ok. 400 decyzji starosty legionowskiego, wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł. Wszystkich wniosków było jednak ok. 1200, dlatego jeszcze ok. 800 spraw pozostaje do załatwienia.

Działania na szkodę budżetu

W przeciwieństwie do wielu innych samorządów, które bez problemów wypłacają mieszkańcom należne odszkodowania, władze miasta Legionowo korzystają z wszelkich dostępnych sposobów, aby odwlec dokonywanie wypłat. Dlatego w wielu przypadkach odszkodowania wypłacane są dużym opóźnieniem. Konsekwencją tego jest jednak konieczność waloryzacji odszkodowań oraz dodatkowo zapłaty odsetek za opóźnienie wypłaty. Budżet miasta został w ten sposób uszczuplony już o ponad 200 tys. zł. Można więc uznać, że prezydent nie wypłacając w terminie odszkodowań i doprowadzając do konieczności zapłaty odsetek oraz waloryzacji działa na szkodę miasta.

Należy się jeszcze waloryzacja i odsetki

Jak wynika z informacji podanych przez Urząd Miasta, Gmina Legionowo wypłaciła do tej pory waloryzację 22 odszkodowań za działki zajęte pod drogi na łączną kwotę ponad 68 tys. zł. Natomiast odsetki za opóźnienie wypłaty odszkodowania wypłacono dotychczas tylko na podstawie 10 decyzji, ich łączna suma to ponad 135 tys. zł. Za waloryzacje i odsetki budżet miasta musiał więc zapłacić już ponad 200 tys. zł. Można jednak przypuszczać, że osób, którym należy się waloryzacja odszkodowania, a także odsetki za opóźnienie jego wypłaty jest znacznie więcej. Prezydent skierował bowiem ponad 100 skarg do sądu na ostateczne decyzje przyznające odszkodowania. Tymczasem odsetki często należą się za cały okres, kiedy sprawa znajdowała się w sądzie.

Kto szybko płaci…

Warto zwrócić uwagę, że gdyby nie postawa prezydenta, który zrobił wiele aby mieszkańcy nie dostali należnych im odszkodowań, problem już dawno mógłby być rozwiązany. Odszkodowania za działki zajęte pod drogi mogły być wypłacane już od 2001 r., gdy ceny nieruchomości były wielokrotnie niższe. Tymczasem działania prezydenta, który odwoływał się do kolejnych organów, składał skargi do różnych sądów z Trybunałem Konstytucyjnym włącznie, spowodowały że do pierwszych wypłat doszło dopiero w 2009 r., gdy ceny znacząco wzrosły. Do tej pory z budżetu miasta na odszkodowania poszło już ponad 25 mln zł. Jednak załatwiono dopiero 1/3 wniosków. Do tego trzeba będzie jeszcze dodać waloryzację i odsetki za opóźnienia wypłat odszkodowań.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *