Facebook


LEGIONOWO. SML-W igra z życiem lokatorów

2018-04-11 7:12:16

W trakcie prowadzonych przez legionowską spółdzielnię dociepleń budynków, w części z nich nie podniesiono wysokości balustrad na balkonach i loggiach. Stwarza to niebezpieczeństwo dla użytkowników lokali, za które bezpośrednio odpowiada zarządca budynku, czyli legionowska SML-W

Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów Janusz Baranowski

W budynkach wielorodzinnych (m.in. spółdzielczych blokach) minimalna wysokość balustrady na balkonie mierzona do wierzchu poręczy powinna wynosić 1,1 m. Natomiast maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełniającymi balustradę powinien wynosić 0,12 m. Tymczasem w wielu budynkach należących do
SML -W  balustrady są na wysokości 0,9 m.

Nie widzą problemu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie twierdzi w swojej odpowiedzi na tzw. informację publiczną, że problem nie istnieje, ponieważ wysokość balustrad uzależniona jest od daty wydanych pozwoleń na budowę i obowiązujących wówczas przepisów. Sytuacja jest jednak całkowicie odmienna, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z nich bezsprzecznie, że wysokość barierek powinna odpowiadać wymogom aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, a nie obowiązujących w momencie budowy budynków. Ich wysokość powinna zatem wynosić 1,1 m, a w części bloków pozostawiono ją na poziomie 0,9 m. Nadzór budowlany (zgodnie z ustawą prawo budowlane), po stwierdzeniu nieodpowiedniego stanu technicznego balustrad balkonów i loggii, powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi powinien wydać decyzję nakazującą Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i jednocześnie zakazać użytkowania tychże balkonów lub loggii.

Zbyt niskie balustrady, co można zrobić?

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wprost wynika, że jeżeli obiekt budowlany jest we władaniu/zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej, to istnieje możliwość prawna żądania wszczęcia postępowania w sprawie technicznego stanu obiektu jak również można być stroną takiego postępowania. Właściciel lokalu mieszkalnego ma interes prawny, jeżeli dotknięty jest skutkami związanymi z użytkowaniem obiektu budowlanego zagrażającego zdrowiu lub życiu. W takim przypadku, na wniosek właściciela lokalu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, jeżeli obiekt budowlany może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, albo gdy jest w nieodpowiednim stanie technicznym, powinien wydać nakaz ich usunięcia w drodze decyzji administracyjnej.

Prezes Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów Janusz Baranowski

Komentarze

3 komentarze

 1. Janusz odpowiedz

  W przypadku dzieci bardziej istotny jest prześwit pomiędzy elementami wypełniającymi balustradę. Co do wysokości balustrady różnica 20 cm znacząco zwiększa bezpieczeństwo i zabezpiecza przed wypadnięciem przebywające tam osoby. Jednak ustawodawca nie przewidział jednego. Mianowicie, że prezes spółdzielni może być członkiem i przewodniczącym rady powiatu. W świetle obowiązujących przepisów nadzór nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w przypadku skarg jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji ma właśnie rada powiatu. Widoczny jest tutaj ewidentny konflikt interesów. Szach i mat.

 2. Matka odpowiedz

  O i mamy realny problem. Czy 8 latkowie (to chyba ten wzrost) będą skakać przez zbyt niskie balustrady czy nie? A może czy 1,2 M ich powstrzyma?

  1. Daro odpowiedz

   O i mamy kolejną ignorantkę której wydaje się że totalna ignorancja to atut
   Czas zejść na ziemię, tu nie chodzi o to że niższa balustrada ułatwia skok bo dla desperata kilka cm nie robi żadnej różnicy
   Pytanie za 100 punktów, dlaczego część mieszkańców we własnym zakresie podwyższa barierki????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *