LEGIONOWO. Sprawa Fundacji Gwiazdka przerosła Komisję?

2015-11-12 12:24:56

Na ostatniej sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekonywał, że sprawą skargi mieszkańców ws. bezprzetargowego wydzierżawiania działki przy ul. Sosnowej w Legionowie Fundacji Gwiazdka powinna się zająć Rada Miasta. Radni nie zgodzili się z tą argumentacją, dlatego sprawę miała ostatecznie opiniować Komisja Rewizyjna, która zdaje się, miała dość już tej sprawy…

26 października do urzędu miasta wpłynął odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę Ewy M. i reprezentowanej przez nią mieszkańców Legionowa na uchwałę Rady Miasta z 22 kwietnia br. ws. wyrażenia zgody prezydentowi na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Sosnowej na rzecz Fundacji Gwiazdka. Z postanowienia sądu wynika, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym skarżona uchwała nie narusza interesów prawnych skarżących. – Chciałem poinformować, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez mieszkańców III Parceli skierowane było na Radę Miasta. Komisja Rewizyjna nie ma podstaw prawnych do rozpatrzenia tego wezwania. Zgodnie z tymi zapisami chciałbym, aby Rada Miasta zajęła się sprawą – przekonywał Kazimierz Zieliński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa przewodniczący Rady Janusz Klejment wskazał dwie możliwości rozwiązania tej sprawy. – Możemy zająć się sprawą na następnej sesji, lub mając na uwadze postanowienie WSA w Warszawie, rozpatrzenie tego wezwania podczas dzisiejszych obrad – zaproponował Klejment. Do głosowania nad tymi propozycjami jednak nie doszło. – Myślę, że większość radnych jest zaskoczona taką postawą Komisji Rewizyjnej. Podejmowanie dzisiaj jakiejkolwiek decyzji przez radę wydaje mi się niekonsekwencją. Skoro uznaliśmy jakiś czas temu, że sprawa jest na tyle poważna, żeby Komisji Rewizyjnej to zlecić, a dzisiaj mamy na szybko podejmować decyzję bez rozpatrzenia jej, to jest błędne – przekonywał radny Leszek Smuniewski. W sukurs radnemu przyszła Małgorzata Luzak, która również uznała, że należy tą sprawę dokładnie zbadać. – Nie bardzo rozumiem dlaczego Rada Miasta ma się tym zajmować? To Komisja Rewizyjna powołana jest do tego, aby tego typu sprawy rozpatrywać – powiedziała radna Luzak. Pozostali radni też byli zdania, że najlepsze narzędzia do rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Sosnowej posiada Komisja Rewizyjna, bo chociażby dysponuje ekspertyzami prawnymi, zatem bez przeszkód może wydać opinię.

Ostatecznie Rada Miasta uznała, że sprawę Fundacji Gwiazdka oceni Komisja Rewizyjna. Kilka dni później na posiedzeniu komisji radni w końcu uznali, że kolejna skarga mieszkańców III Parceli jest bezzasadna. Na najbliższej sesji, tj. 25 listopada br., powyższe stanowisko przedstawione zostanie wszystkim radnym do akceptacji.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *