Facebook


LEGIONOWO. Sprostowanie Urzędu Miasta

2021-04-18 1:42:14

Sprostowanie Urzędu Miasta w Legionowie do artykułu „Smogorzewski dostrzegł SMOG!!!”, autorstwa Pawła Szylinga (TiO nr 10 z 9 marca 2021 r.)

W artykule zawarta została nieprawdziwa informacja wskazująca, że w Legionowie: „poziom zanieczyszczenia powietrza cały czas wzrasta, zamiast maleć”.
Z danych, opracowanych na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie pomiarów ze stacji pomiarowej przy ul. Zegrzyńskiej jasno wynika, że stężenia zanieczyszczeń powietrza w Legionowie w ostatnich latach systematycznie spadają, tym samym poprawia się jakość powietrza w naszym mieście.

– Pył PM10 – stężenie średnioroczne w Legionowie wg danych WIOŚ – w 2014 r. wynosiły 35,6 μg/m 3, w 2015 r. 33,4 μg/m 3 natomiast w 2019 r. 25 μg/m 3 , a w 2020 r. 24.3 μg/m 3 .

– Pył PM2.5 – wyniki pomiarów stężenia pyłu PM2.5 w Legionowie wg danych WIOŚ – w 2014 r. wynosiły 31.4 μg/m 3 , 2015 r. 32.2 μg/m 3 natomiast w 2019 r. 21.1 μg/m 3 a w 2020 r. 17.9 μg/m 3.

– Pył PM10 – Liczba dni w roku kalendarzowym z przekroczonym dopuszczalnym dobowym stężeniem w Legionowie wg danych WIOŚ – w 2014 r. było to 70 dni, 2015 r. to 66 dni natomiast w 2019 r. było to 19 dni, a w 2020 r. 16 dni.

– Benzo(a)piren – stężenia średnioroczne w Legionowie wg danych WIOŚ – w 2014 r. wynosiły 6,4 ng/m 3 , w 2015 r. 4,2 ng/m 3 natomiast w 2019 r. było to 2,7 ng/m 3 , a 2020 r. to 2,8 ng/m.

Główny Specjalista
Kamil Stępkowski

Komentarze

2 komentarze

  1. Romek bajkopisarz odpowiedz

    Te Romek, ale kto wierzy w te wasze odczyty z PIM-u i dlaczego ręcami i nogami sie broniliście zeby tego czujnika nie przenieść do centrum Legionowa. Najlepiej przy Arenie albo w okolice stadionu???????????

  2. Ewa odpowiedz

    Takie bajki to Pawlak może opowiadać Smogorzewskiemu, a Romek dalej Zadrożnemu itd, itd… 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *