LEGIONOWO. Stary targ, nowe oblicze

2017-09-24 8:00:44

Rewitalizacja targowiska miejskiego w Legionowie ma kosztować ponad 1,5 mln zł, zostanie dofinansowana ze środków unijnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2018 r.


Targowisko miejskie w Legionowie otrzyma nowe oblicze. W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane na placu handlowym pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego i Piotra Wysockiego. Rewitalizacja pozostałej części terenu będzie miała miejsce w późniejszym terminie. Inwestycja ma kosztować 1,5 mln zł, władze Legionowa otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości niespełna 1 mln zł.

Nowa infrastruktura

Jak informuje KZB, projekt przebudowy zakłada utwardzenie nawierzchni pieszych i pieszo-jezdnych kostką betonową, zbudowanie stanowisk handlowych 5 m² i 10 m² oraz instalację nowoczesnego oświetlenia. Na terenie targowiska ma powstać kilkanaście betonowych lad, ławki i inne elementy małej architektury, takie jak kosze na śmieci. Główne wejście przewidziano od północy, z krzyżujących się ciągów pieszych wzdłuż ulic: Sobieskiego, Piłsudskiego i Wysockiego. Przy wejściu na targowisko stanie pawilon obsługi, znajdzie się tam także podest, a nawet stacja naprawy rowerów i miejskie poidełko.

Część północna i południowa

W części północnej, przy wejściu od ul. Wysockiego planuje się ustawienie nowoczesnego w formie pawilonu-kontenera administracyjnego z zapleczem sanitarnym do obsługi Targowiska. Planowane jest 27 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i dojazd dla sprzedających. W części południowej, sąsiadującej z myjnią samochodową, przewidziano utwardzony kostką plac techniczny m. in. na zamknięty kontener na odpady. Teren będzie odgrodzony od strony ulicy Sobieskiego i myjni istniejącym już ogrodzeniem z paneli.

Powiew nowoczesności

Z informacji, które przedstawiło KZB wynika, że nie planuje się całkowitego zamknięcia placu targowego, gdyż teren ma funkcjonować jako ogólnodostępna przestrzeń miejska. Teren zostanie oświetlony słupami wyposażonymi w kolektor słoneczny z ogniwem fotowoltaicznym, umożliwiającymi dodatkowo ładowanie urządzeń mobilnych (power bank) oraz dostęp do sieci wi-fi.

Dofinansowanie

O tego typu unijne wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. Projekty mogły być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, a wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 1 mln zł i wynosić 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – mówi

Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Redakcja

Komentarze

1 komentarz

  1. Daro odpowiedz

    Wreszcie pojawia się szansa na ucywilizowanie tego klepiska które szumnie nazywa się targowiskiem.
    Targowisko w obecnej postaci które funkcjonuje w Legionowie widziałem w latach 90, przez te lata większość miast doczekała się naprawdę estetycznych targowisk których nie trzeba się wstydzić
    Wreszcie przyszła pora na zrobienie porządku w Legionowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *